Đề thi THPT quốc gia đã đến các điểm thi an toàn

HIẾU NGUYỄN - 13:44 24/06/2018
Đề thi THPT quốc gia được giao cho Trưởng điểm thi với sự chứng kiến của cán bộ an ninh, thanh tra điểm thi, phó trưởng điểm thi đến từ trường ĐH phối hợp Đề thi THPT quốc gia được giao cho Trưởng điểm thi với sự chứng kiến của cán bộ an ninh, thanh tra điểm thi, phó trưởng điểm thi đến từ trường ĐH phối hợp

Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; các ủy viên của Ban và cán bộ công an giám sát do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định. Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện nhiệm vụ nhận đề thi từ Ban In sao đề thi, bảo quản, vận chuyển, phân phối đề thi đến các Điểm thi.

Theo yêu cầu, Trưởng Điểm thi nhận đề thi phải xuất trình Quyết định điều động của Sở GD&ĐT và Giấy chứng minh nhân dân; khi nhận đề phải kiểm tra để khẳng định số lượng túi đề thi, số lượng đề thi ghi trên nhãn khớp với số phòng thi, số thí sinh đăng ký dự thi theo từng môn của Điểm thi, nếu thiếu phải báo ngay Ban Coi thi để bổ sung kịp thời.

 Kiểm đếm khi nhận đề thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức

Đề thi phải bảo quản trong tủ sắt có khóa, kể từ lúc nhận đề phải tổ chức bảo vệ đề thi theo đúng quy định (niêm phong tủ đựng đề thi, công an trực bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày); mỗi lần mở, niêm phong tủ đựng đề thi phải lập biên bản có chữ ký của Phó Trưởng điểm thi là người là người của trường đại học trước sự chứng kiến của thanh tra điểm thi và cán bộ an nình.

Đề thi được cất vào tủ bảo quản theo đúng quy định của Quy chế

Quy định của Quy chế thi, phải có biên bản giao nhận đề thi giữa Ban In sao đề thi với Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, giữa Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi với lãnh đạo Điểm thi.

Đề thi tại Điểm thi do Trưởng Điểm thi bảo quản trong hòm, tủ hay két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ 24 giờ/ngày; chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ.

Dán niêm phong tủ đựng đề thi

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi tự luận, Phiếu trả lời trắc nghiệm có lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Chỉ được mở túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh tại phòng thi đúng thời điểm và đúng môn thi theo quy định trong hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia hằng năm của Bộ GD&ĐT. Đề thi dự bị chỉ sử dụng trong trường hợp có sự cố bất thường quy định tại Điều 46 Quy chế.

Hiếu Nguyễn

Bình luận của bạn đọc