Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 16/4/2018 07:00

Để mọi cán bộ công đoàn giáo dục đều có cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng để mọi cán bộ công đoàn đều có cơ hội, điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề xuất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn ngành Giáo dục nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhiệm kỳ mới của Công đoàn Giáo dục cũng đặt ra nhiệm vụ: Đối với cán bộ trẻ, cán bộ tầm chiến lược cần được đào tạo cơ bản ở nhiều cấp đào tạo nhằm trang bị cho họ một cách hệ thống và tương đối toàn diện những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên sâu kết hợp với nâng cao sự tự tu dưỡng đạo đức, lối sống, tự trang bị các kiến thức lý luận chính trị, pháp luật.

Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, cần phải đào tạo cơ bản, dài hạn để trang bị cho họ một cách hệ thống những kiến thức phục vụ cho công đoàn; định kỳ tham gia tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế để nâng cao năng lực.

Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn ngành Giáo dục trong nhiệm kỳ". Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch và ban hành một số văn bản về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ ngắn ngày, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ công đoàn không chuyên trách, ưu tiên tập trung bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở các trường học ngoài công lập, cán bộ mới tham gia hoạt động ban chấp hành công đoàn lần đầu đều được tập huấn hằng năm về phương pháp hoạt động công đoàn.

Các cấp công đoàn thực hiện dành kinh phí công đoàn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn hàng năm (theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Đồng thời, tranh thủ sự tạo điều kiện và phối hợp của chính quyền, chủ động báo cáo cấp ủy, đề xuất với chuyên môn đồng cấp hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn.

Xây dựng kế hoạch thường niên đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là về năng lực, nghiệp vụ công tác công đoàn cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hạn chế bớt lý luận dàn trải, cụ thể hóa những nội dung công việc thực tế, kỹ năng hoạt động, giúp cho cán bộ công đoàn có tư duy đầy đủ để tổ chức hoạt động hoặc giải quyết các tình huống có thể phát sinh tại công đoàn cơ sở.

Thực hiện việc cử giảng viên kiêm chức đến tận đơn vị cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Trong nhiệm kỳ (2012-2017), CĐGD Việt Nam đã tổ chức 15 lớp tập huấn cán bộ công đoàn cho các đơn vị trực thuộc và CĐGD các tỉnh, thành phố với trên 2 nghìn lượt cán bộ công đoàn tham gia.

Số lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn trong toàn ngành trong cả nhiệm kỳ là 11.388 lớp với 531.588 lượt cán bộ tham gia, trong đó: khối tỉnh, thành phố tổ chức được 10.955 lớp với 508.918 lượt cán bộ tham gia; các đơn vị trực thuộc đã tổ chức được 432 lớp cho 22.670 lượt cán bộ công đoàn tham gia. Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn giáo dục các cấp luôn chủ động tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong ngành.

Hiếu Nguyễn