Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 8/9/2017 15:11

Để hoạt động trải nghiệm hiệu quả

Để hoạt động trải nghiệm hiệu quả

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn các trường THCS, THPT xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học năm học 2017 - 2018.

Trong hướng dẫn này, Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cần chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo;

Hạn chế hoạt động ngoại khóa có nội dung không phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông theo từng khối lớp; nội dung kiến thức bài kiểm tra đánh giá không đủ để đánh giá học sinh, cụ thể trong kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tất cả hoạt động trải nghiệm có kiểm tra đánh giá nhà trường đăng kí trên cổng thông tin điện tử: http://trainghiemsangtao.hcm.edu.vn kể từ sau ngày 15/9/2017.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tổ chức thực hiện thí điểm các hoạt động trải nghiệm trong các môn học cấp THCS tại các trường THCS trên đại bàn thành phố.

Thực hiện nghiêm chỉnh chương trình hướng nghiệp từ lớp 9 đến lớp 12, nhà trường xây dựng kế hoạch hướng nghiệp trong kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà trường, tối thiểu là 9 tiết/năm (theo chương trình chính khóa).

Ngoài ra, tùy vào điều kiện của đơn vị, nhà trường cần tăng cường các hoạt động hướng nghiệp qua các hình thức trải nghiệm, tránh các hình thức tổ chức nhàm chán, không đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về ngành nghề của học sinh. Hạn chế tối đa các trường hợp quảng cáo tuyển sinh cho các trường đại học trên giờ sinh hoạt dưới cờ…

Lập Phương