Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 29/7/2016 15:01

Đề án tuyển sinh riêng của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

Đề án tuyển sinh riêng của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

GD&TĐ - Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh riêng chính thức của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng TẠI ĐÂY