Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/1/2014 17:20

Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

GD&TĐ - Dưới đây là Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Mời bạn đọc quan tâm nghiên cứu và góp ý.
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tên đề án:

Đề án: “Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn”.

2. Cơ sở pháp lý xây dựng đề án:

-      Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

-      Luật Giáo dục đại học;

-      Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020".

-  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

-      Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012;

-      Công văn số 2955 /KTKĐCLGD ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh riêng vào ĐH, CĐ hệ chính quy;

-      Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy giai đoạn 2014-2016 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.  Bố cục của đề án:

-      Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh;

-      Phương án tuyển sinh;

-      Tổ chức thực hiện;

-      Lộ trình và cam kết của trường;

-      Phụ lục.

I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

1. Mục đích

Tuyển sinh đại học là khâu đầu tiên và quan trọng của quá trình đào tạo ở một trường đại học, cần tổ chức tốt, nghiêm túc để bảo đảm chất lượng đầu vào làm cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, mỗi trường đại học có điều kiện, kinh nghiệm và hoàn cảnh riêng, liên quan đến lịch sử, tiềm năng, ngành nghề đào tạo của mình, cho nên quá trình tuyển sinh phải được thiết kế thích hợp với các điều kiện và hoàn cảnh đó.

Vì vậy, mục tiêu đặt ra đối với công tác tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là:

a) Nhà trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với đặc thù của trường;

b) Là trường đại học quốc tế của Việt Nam theo quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn áp dụng phương thức tuyển sinh phù hợp với định hướng tuyển sinh của các trường đại học quốc tế và các chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam;

c) Tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh tham gia xét tuyển và tăng cơ hội cho các thí sinh có năng lực phù hợp với các ngành đào tạo của trường;

2. Nguyên tắc

a) Đổi mới công tác tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục, Chương trình đổi mới giáo dục đại học và các văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đặt trong sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của UBND Tp. Hồ Chí Minh.

b) Đảm bảo nâng cao được chất lượng đầu vào phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của trường.

c) Tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo kết quả tuyển sinh chính xác, khách quan và công bằng; không phát sinh tiêu cực.

d) Phương án được xây dựng trên cơ sở năng lực thực tế của nhà trường, phù hợp với các điều kiện về nguồn lực vật chất và con người của trường.

II. Phương án tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn không tổ chức thi, chỉ xét tuyển. Trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển như sau:

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.1. Tiêu chí xét tuyển:

Việc xét tuyển sinh dựa vào các tiêu chí sau:

a) Thí sinh thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Kết quả thi từ điểm sàn trở lên tương ứng với từng khối thi bậc đại học, cao đẳng, không có môn nào bị điểm 0;

c) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành theo đối tượng và khu vực;

d) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường.

 

Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Khối xét tuyển

1

Khoa học máy tính

D480101

A, A1, D1

2

Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing)

D340101

A, A1, D1

3

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

1

Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Marketing)

C340101

A, A1, D1

2

Tiếng Anh

C220201

D1

 

1.1.2. Chỉ tiêu xét tuyển:

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dự kiến dành 250 chỉ tiêu (200 chỉ tiêu đại học và 50 chỉ tiêu cao đẳng) để xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển:

  a) Thí sinh có kết quả thi từ điểm sàn trở lên, không có môn thi nào bị điểm 0;

  b) Không nhân hệ số điểm môn thi, trước khi xây dựng biên bản điểm trúng tuyển (điểm trúng tuyển không nhân hệ số);

  c) Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

  d) Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước;

  e) Nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh có kết quả thi cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

          1.2. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

  1.2.1. Tiêu chí xét tuyển:

Việc xét tuyển sinh dựa vào các tiêu chí sau:

a) Đối với bậc cao đẳng:

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình cả năm lớp 12;

- Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12;

- Xếp loại hạnh kiểm.

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình cả năm lớp 12;

- Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12;

- IELTS 5.0 hoặc TOEFL PBT 450 (iBT 45);

- Xếp loại hạnh kiểm.

Trường hợp thí sinh có điểm TOEFL 400 - 449 PBT (32 - 44 iBT) sẽ vừa học chương trình kiến thức giáo dục đại cương dạy bằng tiếng Việt vừa học chương trình tiếng Anh học thuật của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trong thời gian không quá 12 tháng. Khi đạt TOEFL 450 theo yêu cầu của bậc cao đẳng, sinh viên sẽ học chương trình kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bằng tiếng Anh.

b) Đối với bậc đại học:

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình cả năm lớp 12;

- Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12;

- Xếp loại hạnh kiểm.

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình cả năm lớp 12;

- Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12;

- IELTS 5.5 hoặc TOEFL PBT 500 (iBT 61);

- Xếp loại hạnh kiểm.

Trường hợp thí sinh có điểm TOEFL 450 - 499 PBT (45 - 60 iBT) sẽ vừa học chương trình kiến thức giáo dục đại cương dạy bằng tiếng Việt vừa học chương trình tiếng Anh học thuật của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trong thời gian không quá 12 tháng. Khi đạt TOEFL 500 theo yêu cầu của bậc đại học, sinh viên sẽ học chương trình kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bằng tiếng Anh.

Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên được tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức.

Sinh viên chương trình tiếng Anh học thuật sẽ được tham dự các kỳ kiểm tra tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào 6 tháng/lần.

Quá thời hạn 12 tháng sinh viên chưa đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào sẽ chuyển học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt.

1.2.2. Chỉ tiêu xét tuyển:

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dự kiến dành 350 chỉ tiêu (300 chỉ tiêu đại học và 50 chỉ tiêu cao đẳng) để xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

1.2.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển:

Điều kiện xét tuyển:

a) Đối với bậc cao đẳng:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6,0 trở lên;

- Các môn thuộc khối xét tuyển có điểm trung bình cả năm lớp 12 của từng môn từ 6,0 điểm trở lên;

- Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

b) Đối với bậc đại học:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6,5 trở lên;

- Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12 của từng môn từ 6,5 điểm trở lên;

- Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

Nguyên tắc xét tuyển:

Lấy thí sinh đạt điều kiện điểm trung bình các môn thuộc khối xét tuyển của lớp 12 (nêu trên) và hạnh kiểm Khá trở lên có điểm trung bình chung cả năm lớp 12 từ cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh:

2.1 Đối với thí sinh dự thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng ký xét tuyển vào trường.

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) và 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

b) Trong thời hạn quy định của trường, thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường.

c) Hồ sơ và lệ phí ĐKXT của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trong thời hạn quy định của trường, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

d) Nếu không trúng tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ ĐKXT đã nộp, thí sinh được quyền rút hồ sơ ĐKXT.

2.2. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển vào trường dựa vào kết quả học bậc trung học phổ thông.

Quy trình và hồ sơ như sau:

a) Bước 1:

Thí sinh nhận mẫu đơn dự tuyển tại Trường hoặc download từ website của Trường (www.siu.edu.vn) Điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn.

b) Bước 2:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của Trường, được vào Sổ đăng ký căn cứ theo con dấu bưu điện hoặc ngày nộp trực tiếp. Hồ sơ gồm:

- Đơn dự tuyển

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

- Bản sao công chứng học bạ.

- Bản sao kết quả TOEFL iBT hoặc IELTS (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

c) Bước 3:

Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chuẩn đã nêu trên. Ra quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.

d) Bước 4:

Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

3. Thời gian xét tuyển sinh:

3.1. Thời gian xét tuyển sử dụng kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  - Đợt xét tuyển 1: trước ngày 20/8/2014, đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong hồ sơ đăng ký dự thi vào trường.

  - Đợt xét tuyển 2: Từ ngày 21/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014.

  - Đợt xét tuyển 3: Từ ngày 15/9/2014 đến hết ngày 5/10/2014.

  - Đợt xét tuyển 4: Từ ngày 6/10/2014 đến hết ngày 25/10/2014.

3.2. Thời gian xét tuyển sử dụng kết quả học bậc trung học phổ thông.

- Đợt nhận hồ sơ và xét tuyển 1:

+ Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: từ ngày 01/7 đến trước ngày 25/9/2014.

+ Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: từ ngày 26/9 đến hết ngày 30/9/2014.

- Đợt nhận hồ sơ và xét tuyển 2:

+ Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: từ ngày 01/10 đến trước ngày 25/12/2014.

+ Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển: từ ngày 26/12 đến hết ngày 31/12/2014.

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng đươc quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ngoài ra trường còn ưu tiên tuyển thẳng các thí sinh thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh vùng Tây bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, cụ thể:

a) Học sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (sau đây viết tắt là Quyết định số 293/QĐ-TTg).

Những học sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định.

b) Là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng.

Những học sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định.

c) Có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, được xét tuyển những học sinh này (trừ những học sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ được xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ) với kết quả thi thấp hơn điểm sàn 1,0 điểm và phải học bổ sung kiến thức 01 học kỳ trước khi vào học chính thức.

5. Lệ phí tuyển sinh:

Thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT.

6. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh

Đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, quy định đầu vào của trường hoàn toàn đáp ứng các quy định tại Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Quy định này đang được các trường đại học nước ngoài liên kết với các cơ sở giáo dục của Việt Nam để đào tạo và cấp bằng. Trên thực tế, chương trình đào tạo, phương thức đánh giá mà Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đang triển khai đã tiếp cận được với các chương trình quốc tế. Chính vì vậy phương án tuyển sinh của các chương trình dạy bằng tiếng Anh đảm bảo được các điều kiện chất lượng do Chính phủ Việt Nam quy định.

Chất lượng nguồn tuyển đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Việt được đảm bảo thông qua các yêu cầu về ngưỡng điểm xét tuyển, theo đó các đối tượng được đăng kí tham gia xét tuyển đã có yêu cầu cao hơn nhiều so với đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT. Sự kết hợp giữa điểm trung bình lớp 12 (các môn văn hóa) và điểm các môn thuộc khối xét tuyển, sẽ đảm bảo năng lực đối với ngành học và đánh giá toàn diện học sinh.

Việc dành một số chỉ tiêu cho thí sinh thi theo đề thi chung và chỉ tiêu cho xét tuyển là cơ hội để trường phân tích, so sánh hiệu quả của hai phương thức tuyển sinh làm cơ sở có những điều chỉnh cho năm sau.

Trong tương lai, với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục & Đạo tạo trong việc hình thành dữ liệu chung về kết quả học tập ở các trường phổ thông trên toàn quốc và tổ chức đánh giá, so sánh với kết quả đạt được ở các kỳ thi quốc gia, đề án sẽ được phát huy tốt hơn nữa.

7. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh

a.     Điều kiện về con người:

Hiện nay, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có 111 giảng viên Việt Nam và nước ngoài ký hợp đồng cơ hữu với Trường, trong đó:

·        8,1% giáo sư - phó giáo sư

·        11,7% tiến sĩ

·        69,4% thạc sĩ

·        10,8% đại học

          Tất cả đều có kinh nghiệm giảng dạy tại trường đại học trong nước hoặc trên thế giới. Số lượng giảng viên sẽ tiếp tục phát triển theo nhu cầu thực tế của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

b. Cơ sở vật chất:

Trường đảm bảo bố trí, sắp xếp đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác chuẩn bị, công tác tổ chức xét tuyển, công bố kết quả, hậu kiểm tuyển sinh đúng quy chế.

- Cơ sở số 8C Tống Hữu Định - Phường Thảo Điền - Quận 2: Tháng 7/2013, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã đưa vào sử dụng tại địa chỉ này tòa nhà 8 tầng có diện tích xây dựng 3.830m2 thuộc sở hữu của Trường, được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị hiện đại, cao cấp.

- Cơ sở số 16 Tống Hữu Định - Phường Thảo Điền - Quận 2: Đầu học kỳ II năm học 2013-2014, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tiếp tục đưa vào hoạt động một tòa nhà 8 tầng thuộc sở hữu của Trường có diện tích xây dựng là 4.636m2 tại số 16 Tống Hữu Định - Phường Thảo Điền - Quận 2, gồm đầy đủ khu học tập, sân thể thao đa năng, hồ bơi, nhà hát, khu giải trí,... đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt thể thao – văn hóa – nghệ thuật... của sinh viên.

- Khu truyền thống - dã ngoại SIU là đất thuộc sở hữu của Trường, đặt tại số 29 Lê Hồng Phong - thị xã Long Khánh - Đồng Nai, sau hơn 4 năm xây dựng đã đi vào hoạt động từ 11/2012.

Khu truyền thống - dã ngoại SIU là nơi tổ chức lễ tốt nghiệp, các giờ học tập dã ngoại, các hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, tìm hiểu cội nguồn văn hóa Việt Nam cho sinh viên.

·       Diện tích đất: 50.000 m2

·       Diện tích xây dựng (gồm: các khu truyền thống, thư viện, đường xá, cảnh quan xây dựng…): 17.052 m2

- Ngoài ra, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đang sở hữu khu đất 5ha tại đường Tam Đa - Phường Long Trường - Quận 9 - TPHCM và đang xúc tiến các thủ tục đầu tư, sẵn sàng cho nhu cầu phát triển trong tương lai để xây dựng thêm cơ sở hiện đại theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

III. Tổ chức thực hiện

1. Công tác chuẩn bị tuyển sinh:

a) Căn cứ quy định của Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo toàn bộ hoạt động tuyển sinh của trường.

Hội đồng tuyển sinh có các Ban giúp việc: Ban cơ sở vật chất; Ban thanh tra; Ban xét tuyển; ...

b) Trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng phương án tuyển sinh.

Thông tin tuyển sinh của các trường bao gồm: tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, khối thi/xét tuyển, môn thi/xét tuyển, thời gian xét tuyển, vùng tuyển và các thông tin khác liên quan khác.

c) Ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc Hội đồng; các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh; mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh;

d) Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm, ... cho việc tổ chức xét tuyển sinh.

2. Tổ chức xét tuyển

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTS để điều hành các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh.

a.     Thành phần của HĐTS gồm có:

-         Chủ tịch: Hiệu trưởng

-         Phó Chủ tịch: Trưởng Phòng đào tạo

-         Thư ký: Phó phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

-         Các uỷ viên: Một số Trưởng/Phó phòng, giảng viên, nhân viên bộ phận tuyển sinh và cán bộ công nghệ thông tin.

b.    Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS trường

-         HĐTS thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo xác nhận.

-          HĐTS có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thực hiện các khâu:

* Tổ chức xét tuyển: tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (đối với thí sinh tham gia kỳ thi 3 chung của Bộ GD&ĐT), Phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường (đối với thí sinh không tham gia kỳ thi 3 chung của Bộ GD&ĐT).

* Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển sinh;

* Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh, lệ phí xét tuyển;

* Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

* Truyền dữ liệu tuyển sinh về Bộ GD&ĐT theo quy định; báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản.

c.      Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS:

-         Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.

-          Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh;

-          Báo cáo kịp thời với Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản về công tác tuyển sinh của trường;

-          Ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho HĐTS trường bao gồm: Ban xét tuyển; Ban tiếp nhận hồ sơ; Ban Hành chánh...

d.    Phân công nhiệm vụ:

Ban Hành chánh:

-         Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh.

-         Chuẩn bị nhân lực phục vụ công tác tuyển sinh.

Ban tiếp nhận hồ sơ:

-         Chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu đăng ký xét tuyển sinh.

-         Phát hồ sơ đăng ký xét tuyển

-         Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển

-         Lập danh sách thí sinh, cập nhật và xử lý thông tin.

Ban xét tuyển:

-         Xét tuyển theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.

-         Biên bản xét duyệt trúng tuyển

-         Quyết định công nhận trúng tuyển

-         Lập danh sách thí sinh trúng tuyển

-         Gửi thông báo trúng tuyển

-         Công bố danh sách trúng tuyển công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng liên quan.

-         Lập danh sách thí sinh trúng tuyển gửi các trường đại học - cao đẳng đối chiếu kiểm tra.

-         Lập danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học

-         Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển nhập học

-         Gửi thông báo nhập học

-         Truyền dữ liệu tuyển sinh về Bộ GD&ĐT theo quy định.

-         Báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản.

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh:

Trường thành lập Ban thanh tra tuyển sinh, gồm những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhất là thanh tra tuyển sinh.

Ban thanh tra tuyển sinh của trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định.

IV. Lộ trình và cam kết của trường

1. Lộ trình

Sau khi lấy ý kiến góp ý trên các phương tiện thông tin đại chúng cho đề án theo quy định, trường sẽ hoàn thiện và thực hiện từ năm 2014. Hàng năm, sau kỳ tuyển sinh, trường sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và sẽ có các điều chỉnh (nếu cần thiết) để nâng cao chất lượng tuyển chọn cho những năm sau.

2. Cam kết

- Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.

- Các thông tin về hoạt động tuyển sinh của trường được công bố rộng rãi, công khai, để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2014, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế.

       Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực của Trường về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, cơ chế và kinh nghiệm quản lý về hoạt động dạy, học và thi cử…, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn rất mong Bộ Giáo dục & Đào tạo chấp thuận cho Trường được tổ chức tuyển sinh theo Đề án như trên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và góp phần thúc đẩy giáo dục đại học Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới.

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 

PHỤ LỤC

1. Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn

- Việc xét tuyển theo kết quả của kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuân thủ các quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Tổ chức xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường sử dụng kết quả học tập ở Trung học phổ thông tuân thủ theo các quy định tại các phần II, III của Đề án.

- Trường sẽ tiếp tục ban hành các văn bản để hướng dẫn cán bộ và học sinh nắm vững và tổ chức thực hiện.

- Việc xử lý các vi phạm của quy chế thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

2. Thông tin chung về trường:

-      Tên tiếng Việt: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

-      Tên tiếng Anh: Saigon International University

-      Địa chỉ: 8C & 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

-      Điện thoại: 08 54093929                              Fax: 08 54093928

-      Website: siu.edu.vn                             Email: admission@siu.edu.vn

-      Thành lập theo Quyết định số 1273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 24/9/2007

-      Loại hình: Trường đại học tư thục

-      Hiệu trưởng: TS. Trần Xuân Định

-      Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Lê Thanh Trúc

1.     Giới thiệu:

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE), gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS), Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS) và Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), với hơn 12.000 HS-SV đang theo học từ bậc tiểu học, trung học đến ĐH, hơn 11.000 học viên đã qua đào tạo, hơn 2.000 giáo viên - nhân viên Việt Nam và gần 200 giáo viên nước ngoài có văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc tại 13 cơ sở hiện đại tại TPHCM.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là thành viên của các tổ chức thẩm định & công nhận chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ: Hiệp hội quốc tế các trường ĐH đào tạo ngành Kinh doanh IACBE, Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc ĐH AACSB, và có quan hệ hợp tác với nhiều trường ĐH quốc tế danh tiếng.

2. Về đào tạo:

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thường xuyên tổ chức hội thảo, tập huấn giúp sinh viên được giao lưu, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của các nhà quản lý – hoạch định chính sách của Chính phủ và lãnh đạo (chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc điều hành, các chuyên gia…) của các công ty - tập đoàn của Việt Nam và nước ngoài.

Ngoài ra, để sinh viên tiếp cận các tình huống thực tế; tích lũy kiến thức ngoài các môn học chính khóa, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức các Chương trình tập huấn - thực hành kỹ năng nghề nghiệp như: chuyên đề, thực tập thực tế, … giúp sinh viên thể hiện năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng hòa nhập trong quá trình học tập, là một trong những tiêu chí đánh giá trong tuyển chọn và thăng tiến của các công ty – tập đoàn trong và ngoài nước.

Sinh viên được đào tạo nắm vững những kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên sâu về chuyên ngành đào tạo; có khả năng sử dụng thành thạo vi tính và tiếng Anh. Sinh viên tốt nghiệp chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt bậc đại học & cao đẳng đạt chứng chỉ TOEIC tối thiểu 500 điểm của ETS – Hoa Kỳ, sinh viên tốt nghiệp chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh đạt chứng chỉ TOEFL tối thiểu 500 điểm của ETS – Hoa Kỳ (bậc cao đẳng), TOEFL tối thiểu 550 điểm của ETS – Hoa Kỳ (bậc đại học); có nền tảng kiến thức cơ bản vững và phương pháp nghiên cứu để có thể tiếp tục học các bậc học cao hơn trong và ngoài nước.

       Bình quân hằng năm có 80% sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm, có em thành lập doanh nghiệp tạo nhiều việc làm cho người khác; 20% học lên bậc học cao hơn.

3. Các ngành/chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:


 

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Khối xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa học máy tính

D480101

A, A1, D1

30

2

Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing)

D340101

A, A1, D1

350

3

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

120

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

1

Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Marketing)

C340101

A, A1, D1

60

2

Tiếng Anh

C220201

D1

40

Longkim (11/02/2014 20:21:51 PM)

Năm nay điều kiện tuyển sinh có nhiều hướng mở để chúng tôi học đại học rồi.

Nguyen Quang Phuc (09/02/2014 20:23:20 PM)

Oh, xét tuyển như trường ĐH Quốc tế Sài Gòn là giống Đại học nước ngoài rồi.

Nguyen Thi Ngoc Linh (09/02/2014 20:20:09 PM)

Neu xet tuyen thi rat tot, do phai ton chi phi nhieu cho hoc sinh, tao dieu kien cho cac em hoc tap.

Kim Ngan (08/02/2014 22:28:27 PM)

De an cua cac truong theo huong xet tuyen la qua tot va thuan loi cho hoc sinh. Con duong vao dai hoc se rong mo hon. Co dieu cac em phai hoc gioi deu cac mon hon.

Anh Tri (08/02/2014 22:27:46 PM)

Bo Giao duc cho tu chu tuyen sinh la rat dung. Tuy nhien dieu kien xet tuyen dai hoc voi diem trung binh lop 12 tu 6,5 va cac mon thuoc khoi xet tuyen tu 6,5 tro len that su la thach thuc doi voi cac em hoc sinh. Vay cac chau moi lo hoc deu cac mon, moi gioi duoc chu.

Nguyễn Thị Sinh (08/02/2014 22:26:47 PM)

Tôi công tác trong ngành GD về hưu rồi, rất tiếc là việc xét tuyển như trường ĐH QTSG bây giờ mới thành hiện thực. Thực ra thì Luật Giáo dục, các quy chế đều đã sẵn sàng nhưng thực tế thì bao giờ cũng chậm. Bây giờ có trường xét tuyển như thế này là mừng rồi.

Tran Nam (08/02/2014 21:38:05 PM)

Minh dang hoc o day. Truong nay good lam. Ban co the tham khao web cua truong nay ma.

Tran Nam (08/02/2014 21:33:21 PM)

Do ton kem. Cac cu o que khong can phai khan goi di thi cung con nua roi.

Vo Khanh (08/02/2014 21:30:45 PM)

Ban nao dang hoc o day cho them thong tin ve truong nay nhe. Thanks

Mai Trinh (07/02/2014 18:00:49 PM)

Đây là cách làm mà các trường đại học lớn thế giới áp dụng.