Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 22/5/2013 11:21

Dạy thừa tiết được tính lương dạy thêm giờ

Dạy thừa tiết được tính lương dạy thêm giờ

(GD&TĐ) - Hỏi: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kon Tum có dạy Bổ túc Trung học phổ thông ngoài chức năng nhiệm vụ khác và bố trí một giáo viên kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân Trung tâm (do Hội nghị cán bộ công chức bầu). Hiện nay, giáo viên này đề nghị thanh toán tiền vượt giờ 2 tiết/tuần và tính 52 tuần/năm có đúng hay không?

(GD&TĐ) - Hỏi: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kon Tum có dạy Bổ túc Trung học phổ thông ngoài chức năng nhiệm vụ khác và bố trí một giáo viên kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân Trung tâm (do Hội nghị cán bộ công chức bầu). Hiện nay, giáo viên này đề nghị thanh toán tiền vượt giờ 2 tiết/tuần và tính 52 tuần/năm có đúng hay không? -  Nguyễn Khắc Luận – Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh KonTum.

* Trả lời: Theo Khoản 6 Điều 24 Quyết định sô: 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên có định mức giờ dạy, định mức giờ làm công tác kiêm nhiệm như quy định đối với giáo viên cùng cấp học ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông hướng dẫn chế độ giảm tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường như sau: Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2tiết/tuần.

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn trên và theo thư bạn viết, giáo viên kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Kon Tum  sẽ được giảm 2 tiết dạy/tuần.

Trong trường hợp nếu giáo viên đó tham gia giảng dạy vượt định mức số tiết dạy/năm theo quy định thì họ sẽ được trả lương dạy thêm giờ (theo Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập).

Cụ thể tiền lương dạy thêm giờ được hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này như sau:

* Tiền lương dạy thêm giờ/năm học  =  Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;

* Tiền lương 01 giờ dạy thêm  =  Tiền lương 01 giờ dạy  x 150%;

* Tiền lương 01 giờ dạy:  Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề bằng tổng tiền lương của 12 tháng trong năm  chia cho định mức giờ dạy/năm nhân với số tuần dành cho giảng dạy chia cho 52 tuần.

GD&TĐ Online