Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 25/10/2013 16:41

Dạy nghề phổ thông cho học viên TTGDTX

Dạy nghề phổ thông cho học viên TTGDTX

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho các học viên học Chương trình GDTX cấp THPT tại Trung tâm GDTX.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho các học viên học Chương trình GDTX cấp THPT tại Trung tâm GDTX.

Đối tượng học là những học viên đang học chương trình GDTX cấp THPT trong diện xếp loại hạnh kiểm và có nhu cầu học.

Chương trình nghề phổ thông thực hiện theo nội dung giáo dục nghề phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông thực hiện theo công văn số 10945/BGDĐT- GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thi và cấp giấy chúmg nhận Nghề phổ thông.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT căn cứ vào nhu cầu của học viên và điều kiện thực tế của địa phương triển khai thực hiện dạy nghề phổ thông cho học viên học Chương trình GDTX cấp THPT tại các trung tâm GDTX.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN