Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 15/3/2018 10:41

Phú Thọ:

Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập

Lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợpLãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp

GD&TĐ -  Ngày 14/3, Sở GD&ĐT Phú Thọ vừa phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2018 - 2023”.

Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2018 - 2023” giữa 4 bên nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục, hội viên Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi và mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; tạo sự phối hợp chặt góp phần thực hiện thành công các mục tiêu trong từng giai đoạn của Đề án “Xây dựng xã hội học tập” và đẩy mạnh phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” của tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện nội dung phối hợp, cơ quan quản lý giáo dục các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn giúp cho cán bộ, nhà giáo, hội viên các Hội nắm vững chủ trương và các biện pháp triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Vận động hỗ trợ ngành GD&ĐT nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng các hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, già làng, trưởng bản, người dân tộc thiểu số; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Kiểm tra, đánh giá, công nhận các mô hình học tập, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; gắn triển khai các lớp học với đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tổ chức các chương trình “Chắp cánh ước mơ”, “Tiếp sức cho em đến trường”, “Tuần lễ học tập suốt đời”… nhằm biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

N. Khánh