Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 20/3/2017 14:48

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục.

Trong đó yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch về học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, bằng nhiều hình thức về các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục học sinh, sinh viên học tập và làm theo;

Tập trung vào đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ ; thực sự lắng nghe, tôn trọng, sẵn sàng đối thoại giữa cán bộ, nhà giáo với người học ; chống bệnh thành tích, hình thức trong giáo dục ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng ; thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt, của người đứng đầu đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và HSSV;

Quyết liệt và dứt điểm trong xử lý công việc ; nói đi đôi với làm ; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng đơn vị, lấy phục vụ người học là mục tiêu quan trọng nhất.

Những nhiệm vụ được đưa ra là : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, biên soạn giáo trình, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức triển khai trong các cơ sở GD&ĐT;

Xây dựng các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức người học trong ngành Giáo dục;

Tổ chức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lập Phương

Tin tiêu điểm