Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 7/9/2017 16:14

Đẩy mạnh dân chủ trường học gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Đẩy mạnh dân chủ trường học gắn với trách nhiệm người đứng đầu

GD&TĐ - Đây là một nội dung trong Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác GD&ĐT của UBND tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, Chỉ thị ghi rõ: Tăng cường tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu;

Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản các nội dung bất hợp lý hoặc không cần thiết gắn với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi... tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tiếp tục thực hiện thí điểm áp dụng các mô hình, chương trình giảng dạy, sách giáo khoa và phương thức dạy học, kiểm tra, đánh giá của các nền giáo dục tiên tiến có chọn lọc; tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình xây dựng, đổi mới chương trình và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phố thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030, cùng với với việc rà soát các nội dung Đề án trên cơ sở Bộ chuẩn kỹ thuật quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành;

Khuyến khích thành lập các trường tư thục chất lượng cao; phát triển trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu đông dân cư.

Đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp và chủng loại giáo viên, nhân viên theo đúng quy định, tránh thừa thiếu cục bộ, bảo đảm đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên đủ số lượng, cơ cấu và chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới...

Lập Phương