Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 10/2/2017 11:00

Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong trường THPT

Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong trường THPT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016- 2017 trong các trường THPT.

Trong hướng dẫn này, Sở đề nghị các trường THPT trên địa bàn chú ý thực hiện tốt các công việc: Việc thu thập các minh chứng có thể thực hiện đơn giản hóa theo nội dung công văn số 2210/SGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ GD&ĐT. Một số chỉ số, tiêu chí trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các trường THPT kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nếu chỉ có minh chứng tại thời điểm tự đánh giá có thể xem xét và chấp nhận.

Cụ thể: Tiêu chuẩn 1: Tiêu chí 1; Tiêu chí 2; Chỉ số a của Tiêu chí 3; Chỉ số a của Tiêu chí 7; Tiêu chuẩn 2: Chỉ số a và c của Tiêu chí 1; Tiêu chí 2; Chỉ số a và b của Tiêu chí 4; Tiêu chuẩn 3: Tiêu chí 1; Tiêu chí 2; Tiêu chí 3; Tiêu chí 4, Tiêu chí 5.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT có đủ minh chứng phải thu thập đầy đủ trong quá trình tự đánh giá.

Các trường THPT đã đăng kí công tác đánh giá ngoài trong năm học 2016 - 2017 nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đăng kí đánh giá ngoài gửi về Sở trước ngày 15/2/2017.

Các trường THPT đã đăng kí đánh giá ngoài trong năm 2017 và các trường THPT đã đăng kí dự kiến hoàn thành công tác tự đánh giá trong năm học 2016 - 2017 tích cực thực hiện công tác tự đánh giá đế tiến hành đánh giá ngoài vào năm học 2017-2018.

Các Trường THPT còn lại nhanh chóng triển khai công tác tự đánh giá tại đơn vị và hoàn thành chậm nhất trong năm học 2017-2018, tiến tới thực hiện công tác đánh giá ngoài vào năm học 2018-2019.

Lập Phương

Tin tiêu điểm