Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 14/7/2017 13:56

Dạy, học ngoại ngữ đã có những bước tiến đáng kể

Giờ học ngoại ngữGiờ học ngoại ngữ

GD&TĐ - Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo là một trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016 - 2017.

Trong năm học này, Bộ GD&ĐT đã đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2015; trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Đề án điều chỉnh, bổ sung cho giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.

Việc dạy học chương trình tiếng Anh 10 năm tiếp tục được triển khai. Năm học 2016 - 2017, số học sinh phổ thông học theo chương trình là 4.918.488 em . Trong đó, số học sinh THPT là 99.855/2.477.175 em (chiếm 4,03%), số học sinh THCS là 1.815.144/5.235.524 em (chiếm 34,7%), số học sinh TH 2.175.517/4.670.935 em học sinh lớp 3, 4, 5 (chiếm 46,7%). So với năm học 2015 - 2016 số học sinh tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, tiếng Anh tăng cường tiếp tục được triển khai tại một số địa phương và các trường đại học, cao đẳng.

Bộ GD&ĐT cũng đã giao 10 đơn vị nòng cốt về đào tạo giáo viên ngoại ngữ phối hợp với các Sở GD&ĐT triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ các cấp phổ thông với tổng số chỉ tiêu bồi dưỡng là 5.940 giáo viên; xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên, giảng viên tiếng Anh theo Khung năng lực giáo viên tiếng Anh ETCF.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng các định dạng đề thi, ngân hàng câu hỏi thi/đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 So sánh số lượng học sinh học hệ Tiếng Anh 10 năm của 
cấp tiểu học, THCS, THPT với năm học 2016 - 2017. Nguồn: Báo cáo của Ban quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia, 2017 

Toàn Ngành cũng chú trọng đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ tại một số trường đại học, hệ thống trang thiết bị đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ trực tuyến; phát triển mô hình cộng đồng học tập ngoại ngữ tại các đơn vị, đặc biệt là đối với các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

Các địa phương tiếp tục triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh với bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học chương trình tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020; phối hợp với tổ chức, cá nhân, giáo viên nước ngoài tham gia dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông như ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đã Nẵng, Bắc Giang...

Một số địa phương đã tổ chức các hoạt động để nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh thông qua việc đánh giá năng lực đầu ra bậc 2 đối với học sinh lớp 9; bậc 3 đối với học sinh lớp 12; thí điểm dạy một số môn khoa học tự nhiên (Toán, Vật lý) bằng tiếng Anh ở một số cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức các cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh để nâng cao chất lượng, phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, việc triển khai chương trình ngoại ngữ mới ở giáo dục phổ thông còn lúng túng, số lượng học sinh được học theo Chương trình ngoại ngữ mới còn thấp so với mục tiêu của giai đoạn.

Chưa có giải pháp cụ thể trong dạy và học ngoại ngữ ở các vùng miền, địa phương và cơ sở khác nhau dẫn đến việc nâng cao chất lượng giáo viên đạt chuẩn tại tất cả các địa phương trở nên khó khăn. Đồng thời hoạt động bồi dưỡng cán bộ, giảng viên tại các đơn vị thụ hưởng chưa thực sự đạt được hiệu quả.

Việc dạy học chương trình tiếng Anh 10 năm tiếp tục được triển khai. Năm học 2016 - 2017, số học sinh phổ thông học theo chương trình là 4.918.488 em . Trong đó, số học sinh THPT là 99.855/2.477.175 em (chiếm 4,03%), số học sinh THCS là 1.815.144/5.235.524 em (chiếm 34,7%), số học sinh TH 2.175.517/4.670.935 em học sinh lớp 3, 4, 5 (chiếm 46,7%). So với năm học 2015 - 2016 số học sinh tăng đáng kể.

Hiếu Nguyễn