Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 7/2/2018 09:48

Đất mũi không để học sinh bỏ học vì nghèo

HS mầm non ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau trong giờ họcHS mầm non ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau trong giờ học

GD&TĐ - Với chủ đề năm học: “Vì chất lượng giáo dục, vì học sinh”, ngành giáo dục tỉnh Cà Mau đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng GD&ĐT. Từ đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống giáo dục. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh các cấp học có môi trường học tập năng động, sáng tạo.

Nỗ lực huy động trẻ tới trường

Theo đánh giá của ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau: Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, sự chung tay của toàn ngành giáo dục tỉnh đã  phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ giáo dục trọng tâm.

Các đơn vị giáo dục đã duy trì thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá năng lực học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục rất quan tâm điều kiện trường lớp, giúp đỡ các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn được đến lớp. Trong học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, trong tỉnh không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Ngành tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối, 100% các trường mẫu giáo, mầm non không có tai nạn và không có ngộ độc xảy ra. Tăng số lượng trẻ được huy động đến trường, tăng số lượng trường đạt chuẩn Quốc gia so với năm ngoái.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ năm học

Để nối tiếp kết quả đạt được, ngành giáo dục tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm năm học ở học kỳ 2 bằng những giải pháp cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với việc đổi mới GD&ĐT. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT, đẩy mạnh triển khai kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng.

Phát triển GD&ĐT gắn kết với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ kinh tế - xã hội một cách bền vững. Thực hiện tốt việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo đúng năng lực, đạo đức nghề nghiệp, hiệu quả công tác.

Phát triển đồng bộ về chất lượng GD&ĐT giữa các cấp học, ngành học và giữa các địa phương. Củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng xã hội học tập, duy trì phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý, quản lý theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền gắn với trách nhiệm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cho các cơ sở giáo dục.

Tập trung các nguồn lực tài chính, trong đó nguồn vốn ngân sách là chủ yếu kết hợp với đẩy mạnh huy động các nguồn vốn khác thông qua xã hội hóa, các chương trình, dự án hỗ trợ.

Bố trí hợp lý quỹ đất để đầu tư phát triển trường, lớp đạt chuẩn, hiện đại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng trường chuẩn quốc gia; giải quyết các khó khăn của giáo dục mầm non.

Ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn lực đầu tư cho các cơ sở giáo dục. Tạo mọi điều kiện thuận lợi hướng dẫn về thủ tục, khuyến khích đầu tư xây dựng các trường ngoài công lập. Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ để các trường ngoài công lập phát triển...

Thùy Trang