Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 19/1/2018 14:01

Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội công bố các quyết định và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2017.Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội công bố các quyết định và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2017.

GD&TĐ - Sáng nay (19/1), Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Tố Quyên, năm 2017, với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

Công tác chuyên môn có những chuyển biến tích cực; các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc; việc thực hiện kiểm định chất lượng ngày càng được đẩy mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Cùng với đó, công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn; tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, quy hoạch cấp ủy các cấp của Đảng bộ khối được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và dần đi vào nền nếp; công tác tham mưu, giúp việc của văn phòng cấp ủy ngày càng đáp ứng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy…

Năm 2018, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, đó là:

Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tiết kiệm, hiệu quả các phong trào, phần việc thiết thực, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô năm 2018;

Cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, chỉ đạo xây dựng phương án tuyển sinh 2018 phù hợp với điều kiện đặc thù của từng trường theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh hoạt động của công tác dân vận, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và đột xuất…

Tại hội nghị, Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đã công bố các quyết định và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2017.

Hải Bình