Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 7/2/2018 17:06

Đảng ủy Bộ GD&ĐT tiếp tục đổi mới thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Quang cảnh hội nghịQuang cảnh hội nghị

GD&TĐ - Chiều 7/2, Đảng bộ Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 và trao kỉ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Dự hội nghị có PGS.TS Phạm Mạnh Hùng- Bí thư đảng ủy, Ủy viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Năm 2017, Đảng bộ Bộ GD&ĐT và các cấp ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng chính phủ nhiều chủ trương giải pháp về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả công tác xây dựng đảng.

Tình hình chính trị trong đảng bộ ổn định. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội nhiệm kì 2017-2020 đảm bảo đúng quy định. Kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức cấp ủy kịp thời, nền nếp. Nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng các ban xây dựng đảng hoạt động tích cực.

Với những thành tích đạt được trong năm 2017 và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế khuyết điểm, trong năm 2018, Đảng ủy Bộ GD&ĐT tiếp tục đổi mới, lãnh đạo các đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện tốt chức năng quản lí nhà nước về GD-ĐT mà trọng tâm là 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cơ bản.

Đồng chí Trịnh Xuân Hiếu - Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) trao kỉ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các đồng chí trong Đảng ủy Bộ GD&ĐT

Hoàn thành, đảm bảo chất lượng tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao, góp phần cùng toàn ngành thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT và Nghị quyết đại hội XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục trong cả nước, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí các cấp, đổi mới chương trình giáo dục, định hướng nghề nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lí giáo dục.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng trao huy hiệu đảng cho các đảng viên

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm với các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao...

Trong năm 2018, về công tác xây dựng Đảng: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là nghị quyết, kết luận của các Hội nghị trung ương, các nghị quyết, kết luận của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lí luận chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ đối với cán bộ đảng viên. Tổ chức các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp và quần chúng ưu tú.

Vân Anh

Tin tiêu điểm