Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 12/1/2014 21:43

Đăk Nông: Phê bình công khai trường học, giáo viên vi phạm quy chế

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đăk Nông thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các trường THCS, THPT trên địa bàn 2 huyện Đăk Mil và Cư Jút.
Theo kết luận thanh tra, thời điểm kiểm tra là tuần học thứ 11, nhưng một số trường, việc vào điểm ở sổ điểm lớn 1 số môn học chưa có hoặc chưa đầy đủ. Tình trạng giáo viên không có phiếu báo giảng vẫn còn phổ biến ở nhiều trường.

Kế hoạch giáo dục năm học 2013 - 2014 của các trường THCS chưa bám sát hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT; chưa có lịch hoạt động năm học; nhà trường chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

Bên cạnh đó, một số giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn; một số giáo án soạn chưa chi tiết, chưa thể hiện rõ nội dung hoạt động; chưa thể hiện phần sử dụng thiết bị dạy học và áp dụng CNTT vào dạy học.

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy còn hạn chế. Đa số giáo viên lên lớp không sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học. Một số giáo viên còn nặng về thuyết trình, chưa khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo trong lĩnh hội kiến thức.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đăk Nông yêu cầu phê bình 3 trường THCS vi phạm về quản lý, tại thời điểm thanh tra chưa có sổ điểm lớn các lớp học; đồng thời yêu cầu phê bình 7 giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn.

Lập Phương