Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 20/12/2017 09:57

Đắk Nông ban hành kế hoạch truyền thông giáo dục

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đắk Nông ban hành kế hoạch công tác truyền thông về GD&ĐT năm học 2017-2018. 

Theo đó, nội dung truyền thông tập trung nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017- 2018: Đổi mới chương trình, SGK giáo dục phố thông; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Luật giáo dục ĐH.

Kế hoạch truyền thông bám sát 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành. Sở GD&ĐT thành lập tổ truyền thông cấp Sở và cấp cơ sở, đội ngũ cộng tác viên trong toàn ngành. Đồng thời, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL giáo dục, cán bộ làm công tác truyền thông, cộng tác viên cơ sở trong ngành Giáo dục…

Công tác truyền thông nhằm để xã hội hiểu đúng, ủng hộ và chia sẻ với các hoạt động của ngành Giáo dục; từ đó tạo sự đồng thuận của xã hội.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về giáo dục và đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận và phát huy sự đóng góp của xã hội, lãnh đạo các địa phương và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chủ động trong công tác truyền thông về các hoạt động của ngành; phối hợp và tăng cường công tác phản biện xã hội với các ngành, các địa phương, cơ sở giáo dục. Kịp thời đề xuất, giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội mà báo chí nêu và thông tin, trả lời nhanh, rộng rãi đến công luận về kết quả tiếp thu, xử lý, giải quyết…

Lập Phương