Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 6/5/2019 13:42

Đắk Lắk xóa bỏ 223 điểm trường giai đoạn 2018 - 2030

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

Về phương án sáp nhập một số đơn vị trường học, Đề án được thực hiện đối với 15 huyện, thị xã, thành phố, từ bậc học mầm non đến phổ thông, bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2029 - 2030.

Cụ thể: giai đoạn 2018 - 2030, tổng số trường sáp nhập là 115 trường (mầm non: 13 trường, tiểu học: 95 trường, THCS: 7 trường), số điểm trường xóa bỏ là 223 điểm (mầm non: 146 điểm, tiểu học: 76 điểm, THCS: 1 điểm).

Nguyên tắc, chỉ sáp nhập đối với những trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thuận lợi về khoảng cách giữa các điểm trường; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, lãnh đạo quản lý các trường sau sáp nhập.

Chỉ sáp nhập các trường có quy mô nhỏ ở cùng địa bàn cấp xã; các trường tiểu học có quy mô dưới 10 lớp, xem xét ghép với trường THCS trên cùng địa bàn xã; các xã có 2 đến 3 trường tiểu học, xem xét sáp nhập thành một trường nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Việc sáp nhập để hình thành các trường có nhiều cấp học phải phân khu vực riêng biệt cho từng cấp học nhằm đảm bảo tính đặc thù (về thời lượng tiết học, hình thức tổ chức dạy học...) tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của mỗi cấp học.

Không sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non với các cơ sở giáo dục phổ thông. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cơ sở vật chất tại những điểm trường được chuyển đi đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiệu quả, tránh lãng phí…

Hải Bình