Đắk Lắk: “Mỗi đơn vị, cơ quan trường học cần có ít nhất một tờ Báo GD&TĐ”

LÊ ĐĂNG - 15:30 03/04/2019
HS Đắk Lắk tham gia giao lưu tiếng Việt của chúng em cấp tiểu học. Ảnh minh họa HS Đắk Lắk tham gia giao lưu tiếng Việt của chúng em cấp tiểu học. Ảnh minh họa

Đây là một trong những giải pháp chủ yếu trong thực hiện đổi mới GD- ĐT và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019. Việc chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện GDDT; những thông tin chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tới các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở GD, cán bộ quản lý GD, nhà giáo, HS,SV và nhân dân là hết sức cần thiết, đòi hỏi tính chính thống, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Đây là nhiệm vụ chung của toàn ngành trong đó các đơn vị báo chí của ngành (Báo GD&TĐ, Tạp chí Giáo dục) là các đơn vị chủ lực, đảm bảo thông tin tuyên truyền thông suốt hai chiều, phục vụ công tác chỉ đạo của Bộ GD&ĐT đối với toàn ngành, nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với ngành Giáo dục.

Theo Công văn, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng GD&ĐT tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

Thực hiện nghiêm túc việc bố trí một số cán bộ phụ trách công tác truyền thông của đơn vị để chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động GD-ĐT tại các địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác truyên truyền đến cán bộ công chức viên chức và người lao động của dơn vị về vai trò quan trọng của công tác truyền thông và vận dụng tốt sức mạnh của truyền thông trong công tác GD-ĐT tại cơ sở.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác truyền thông năm học 2018 - 2019 và Kế hoạch truyền thông về GD-ĐT năm 2019 của Sở GD&ĐT. Tập trung truyền thông về các nội dung: Kết quả triển khai Nghị quyết 29-NQ-TW của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT; dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và các quy định mới của ngành; công tác chuẩn bị triển khai chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới tại các địa phương, đơn vị; những tấm gương người tốt, việc tốt; các tấm gương nhà giáo, HS, SV đổi mới sáng tạo, vượt khó, đạt kết quả tốt trong dạy và học; thi tuyển sinh các lớp đầu cấp, kỳ thi THPTQG; công tác phòng chống tai nạn thương tích…

Nâng cao chất lượng hoạt động của website cơ quan, đơn vị trường học. Tích cực chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh; viết tin, bài đăng website cơ quan, đơn vị; gửi đăng trên website Sở GD&ĐT, tập san Giáo dục tỉnh và Báo GD&TĐ, tạp chí Tài hoa trẻ.

Tại mỗi đơn vị, cơ quan trường học cần có ít nhất 1 tờ Báo GD&TĐ; trang bị cho thư viện trường học tờ báo này để cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên của đơn vị nắm bắt thông tin về hoạt động của ngành; tham khảo trong công tác quản lý, tổ chức dạy học; phát huy tác dụng tích cực của báo chí ngành tại địa phương, đơn vị.

Ngoài ra tùy điều kiện thực tế, mỗi đơn vị trường học có thể trang bị thêm Tạp chí Tài Hoa trẻ (là tạp chí của Báo GD&TĐ) nhằm bổ sung tư liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, cập nhật thông tin; góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CB,GV, NV.

Văn phòng Sở GD&ĐT làm đầu mối phối hợp giữa Báo GD&TĐ, các cơ quan báo chí với các đơn vị trực thuộc để hoạt động truyền thông của ngành Giáo dục tỉnh được đẩy mạnh, kịp thời, chính xác đầy đủ.

Tại mỗi đơn vị, cơ quan trường học cần có ít nhất 1 tờ Báo GD&TĐ; trang bị cho thư viện trường học từ báo này để cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên của đơn vị nắm bắt thông tin về hoạt động của ngành; tham khảo trong công tác quản lý, tổ chức dạy học; phát huy tác dụng tích cực của báo chí ngành tại địa phương, đơn vị.

Lê Đăng

Bình luận của bạn đọc