Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 24/6/2015 06:50

Đắk Lắk: Cấp phát SGK cho toàn bộ học sinh dân tộc thiểu số

Đắk Lắk: Cấp phát SGK cho toàn bộ học sinh dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đắk Lắk triển khai cấp phát SGK cho tất cả học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong năm học 2015 - 2016.

Theo đó, mỗi học sinh thuộc đối tượng nêu trên được cấp 1 bộ SGK, sách bài tập – bổ trợ, danh mục theo quy định của Sở GD&ĐT. Đồng thời, được cấp số lượng vở viết như sau:

Học sinh tiểu học, cấp 15 cuốn vở 96 trang, 5 ô ly/học sinh/năm; học sinh THCS cấp 20 cuốn vở 96 trang, 4 ô ly /học sinh/năm; học sinh THPT cấp 20 cuốn vở 96 trang, 4 ôly /học sinh/năm

Sở GD&ĐT chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trực thuộc thông báo cho phụ huynh, học sinh được biết đế không mua sách, vở, tránh lãng phí.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng và có kế hoạch tiếp nhận SGK, vở viết, triển khai cấp phát đến các trường đúng tiến độ, đảm bảo cấp phát đầy đủ theo danh mục quy định của Sở; kiểm tra, giám sát quá trình cấp phát tại các trường.

Đối với đơn vị cung ứng, Sở yêu cầu phối họp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT và các trường trực thuộc Sở để cấp phát cho học sinh theo từng khối lớp học và có kế hoạch, thời gian cụ thể cung ứng SGK, vở viết cho các trường đúng danh mục quy định của Sở GD&ĐT, đảm bảo cấp đầy đủ SGK và sách bài tập bổ trợ, vở viết có chất lượng. Thời gian giao hàng kịp trước ngày khai giảng năm học 2015 – 2016.

Lập Phương