Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 17/7/2015 19:47

Đại hội thi đua yêu nước Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015

Đại hội thi đua yêu nước Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015

GD&TĐ - Sáng 17/7, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Công đoàn Giáo dục Việt nam, đại diện các Bộ, ngành cùng các đại biểu là những cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý, phục vụ đại diện cho hàng chục nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHQG Hà Nội.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước ở ĐHQG Hà Nội 5 năm qua (2010 - 2015), tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; đồng thời cùng nhau đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tới, giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG Hà Nội - nhấn mạnh: 

Công tác thi đua khen thưởng vừa là giải pháp, vừa là mục tiêu, động lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, động viên toàn thể công chức viên chức, học sinh sinh viên phát huy tiềm năng trí tuệ và tâm huyết phấn đấu thực hiện thành công chiến lược phát triển ĐHQG Hà Nội.

Công tác TĐKT của ĐHQG Hà Nội trong 5 năm năm qua đã có những bước chuyển tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: 

Đã có nhiều đổi mới trong nhận thức và trong công tác chỉ đạo, quản lý của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với việc phát động và triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Công tác TĐKT đã từng bước đi vào nề nếp và không ngừng có những cải tiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của từng khối đơn vị, từng nhóm đối tượng, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, có tác dụng động viên, khuyến khích cán bộ viên chức, HSSV thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ thực tế triển khai hoạt động, ĐHQG Hà Nội đã đưa ra những bài học kinh nghiệm: - Công tác TĐKT phải thực sự được coi là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phải thường xuyên đổi mới công tác thi đua, các hoạt động TĐKT và nêu gương những điển hình tiên tiến phải gắn với đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.

Công tác bình bầu TĐKT cần thực hiện kịp thời, công khai, đảm bảo khách quan, nghiêm túc, công bằng, kịp thời và đúng đối tượng; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác TĐKT thông qua các biện pháp kiện toàn tổ chức, bộ máy.

Kết hợp tốt thi đua với khen thưởng, bảo đảm giải quyết hài hòa giữa động viên tinh thần với khuyến khích lợi ích vật chất, tạo động lực khuyến khích lao động sáng tạo, hăng say học tập đối với đội ngũ CCVC, HSSV.

Đại hội đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, đồng thời thông qua phương hướng hoạt động giai đoạn (2016 - 2020), tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với nội dung và hình thức phong phú, thiết thực hơn. 

Trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như tập trung nguồn lực tạo ra các sản phẩm mới, kết quả mới, hữu ích mang đậm dấu ấn của ĐHQG Hà Nội.

"Hoạt động đào tạo và NCKH có nhiều đổi mới, chất lượng không ngừng được nâng cao, một số sản phẩm đã đạt trình độ khu vực và quốc tế. 

ĐHQG Hà Nội đã tiên phong triển khai đổi mới tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực người học bằng công nghệ hiện đại, được xã hội đánh giá cao; Tiên phong trong kiểm định chất giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực. 

Thứ hạng và vị thế quốc tế của ĐHQG Hà Nội ngày càng được nâng cao. Những thành tích to lớn đó đã củng cố vững chắc niềm tin, sự đồng thuận trong toàn thể công chức viên chức, học sinh sinh viên ĐHQG Hà Nội thực hiện thành công sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó" - Giám đốc Phùng Xuân Nhạ.

ND