Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 30/7/2019 18:19

Đại học Quốc gia Hà Nội có Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy

Đại học Quốc gia Hà Nội có Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy

GD&TĐ - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa chính thức ra mắt Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy. Trung tâm trực thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, có chức năng hỗ trợ giảng viên và giáo viên về phương pháp.

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy là đơn vị trực thuộc Viện Đảm báo Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng triển khai trực tiếp hỗ trợ giảng viên và giáo viên về phương diện công nghệ và phương pháp trong quá trình giảng dạy; thiết kế đề cương, bài giảng, sử dụng công nghệ để hỗ trợ đội ngũ giảng viên trong hoạt động giảng dạy.

Trung tâm cũng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển các công nghệ dạy học mới và chuyển giao cung cấp các dịch vụ về phương pháp, công nghệ hỗ trợ giảng dạy và khuyến khích giảng viên, giáo viên cập nhật, đổi mới hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy còn có trách nhiệm thực hiện cung cấp các giải pháp hỗ trợ giảng viên và giáo viên thúc đẩy phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp cho người học phát triển kỹ năng tự học và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, Trung tâm cũng thực hiện định kỳ việc đánh giá tác động của phương pháp, công nghệ dạy học và hoạt động đổi mới giảng dạy tới sự tiến bộ của người học, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy - học trong toàn hệ thống.

ND

Tin tiêu điểm