rssheader

04/08/2021

Đại biểu Đại hội XIII của Đảng: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”

Minh Phong, Nhữ Phong - 30/01/2021, 14:47 GMT+07 | Giáo dục
Đại biểu Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Đại hội. Đại biểu Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Đại hội.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum, muốn đất nước phát triển, cần xác định con người là yếu tố trọng tâm, quan trọng. Yếu tố con người phải gắn với GD-ĐT

Nhấn mạnh quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, đại biểu Nguyễn Văn Hòa cho rằng, thời gian qua, chúng ta đã cụ thể hóa quan điểm này và từng đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, Đảng, Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa, dành nhiều nguồn lực và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hơn nữa cho sự nghiệp GD-ĐT. Tại Đại hội lần này, Đảng cũng xác định “mặt trận” GD-ĐT là quốc sách hàng đầu. Nhưng chúng ta cũng cần đổi mới hơn, nhìn nhận sâu sát và thực tiễn hơn nữa, nhằm đổi mới GD-ĐT, góp phần nâng cao nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, để có những nhân tài đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Hòa, dự thảo các Văn kiện của Đại hội XIII xác định, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những chiến lược đột phá. Đất nước đang trong giai đoạn phát triển, do đó yêu cầu về nhân lực ngày càng được chú trọng hơn bao giờ hết

Trong giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố cần quan tâm, chú trọng đầu tiên chính là GD-ĐT. Bởi nếu không tập trunsg đẩy mạnh sự nghiệp GD-ĐT thì nguồn nhân lực của chúng ta sẽ rất khó để có thể vươn tới tầm quốc tế.

Đại biểu Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, từ xưa đến nay Giáo dục vẫn đượ xác định là quốc sách hàng đầu. Giáo dục phổ thông và giáo dục đại học đã có bước đổi mới khá rõ.

Với giáo dục phổ thông, chúng ta đã và đang triển khai Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; trước mắt là đối với lớp 1. Với giáo dục đại học, cơ chế tự chủ đại học đang được triển khai thực hiện mạnh mẽ. “Tới đây, chúng tôi mong muốn, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho GD-ĐT và giáo dục nghề nghiệp” - Đại biểu Lê Ánh Dương nói.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Đồng quan điểm, đại biểu Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã chú trọng bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cao, nhân tài cho đất nước. Tại Đại hội XIII của Đảng, việc đầu tư xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, là điều rất cần thiết.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm