Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 5/8/2017 13:20

Đắc Nông: Học sinh tựu trường sớm nhất vào 14/8

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - UBND tỉnh Đắc Nông vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, ngày tựu trường của giáo dục mầm non và tiểu học là 21/8; giáo dục THCS và THPT là ngày 14/8; Giáo dục thường xuyên là ngày 1/9.

Đối với bậc mầm non và tiểu học, học kỳ I sẽ được tính từ ngày 5/9 đến hết ngày 12/1/2018. Trong đó có 18 tuần thực học. Học kỳ II tính từ ngày 15/1/2018 đến ngày 25/5/2018; trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các ngày nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác.

Đối với bậc THCS và THPT, học kỳ tính từ ngày 21/8 đến ngày 6/1/2018; trong đó có 18 tuần thực học. Học kỳ II tính từ ngày 8/1/2018 đến ngày 25/5/2018; trong đó có 16 tuần thực học. thời gian còn lại dành cho các ngày nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác.

Đối với giáo dục thường xuyên, học kỳ I tính từ ngày 11/9 đến ngày 5/1/2018, trong đó có 16 tuần thực học. Học kỳ II tính từ ngày 8/1/2018 đến 25/5/2018, trong đó có 16 tuần thực học.

Kết thúc năm học của các bậc học trước ngày 31/5/2018.

Minh Phong