Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 19/2/2017 10:18

Đà Nẵng ban hành kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành GD&ĐT

Đà Nẵng ban hành kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành GD&ĐT

GD&TĐ - UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định ban hành kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành GD&ĐT. Theo đó, lần đầu tiên, Trung tâm dữ liệu của ngành GD&ĐT sẽ nằm trong Trung tâm dữ liệu thành phố.

Kiến trúc ứng dụng CNTT ngành GD&ĐT được triển khai thông qua 6 chương trình với tổng kinh phí ước tính đến năm 2020 là 135, 980 tỷ đồng.

Theo đó, kiến trúc ứng dụng CNTT ngành GD&ĐT thành phố Đà Nẵng được triển khai thông qua 6 chương trình: Chương trình xây dựng Kiến trúc ứng dụng CNTT và cơ chế triển khai; Chương trình xây dựng Nền tảng và hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ CNTT ngành GD&ĐT thành phố Đà Nẵng; Chương trình hoàn thiện Hệ thống ứng dụng quản lý chuyên ngành về GD&ĐT thành phố Đà Nẵng; Chương trình Phát triển dịch vụ công trực tuyến về GD&ĐT thành phố Đà Nẵng; Chương trình phát triển giáo dục điện tử tại thành phố Đà Nẵng; Chương trình trường học thông minh, lớp học thông minh.

Về lộ trình, kiến trúc ứng dụng CNTT này được triển khai trong 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (2016-2018): Xây dựng kiến trúc, nền tảng, triển khai thí điểm một số ứng dụng; giai đoạn 2 (2019-2020): Triển khai mở rộng.

Cụ thể, bắt đầu từ tháng 7/2017, Đà Nẵng sẽ thử nghiệm nền tảng dịch vụ GD&ĐT trên môi trường trực tuyến, tích hợp chặt chẽ với nền tảng chính quyền điện tử. Nền tảng này là môi trường tích hợp các ứng dụng dùng chung của ngành GD&ĐT Đà Nẵng, tạo ra nơi trao đổi thông tin giữa nhà trường, giáo viên, HS, phụ huynh, cơ quan quản lý và các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục. Đây được xem là mục tiêu đặc biệt quan trọng để phát triển toàn bộ hệ thống ứng dụng về sau cho ngành GD&ĐT.

Đến tháng 9/2017, sẽ thử nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp thông tin học sinh (hồ sơ, kết quả học tập), giáo viên và cán bộ quản lý. Trong năm 2017, Đà Nẵng sẽ thử nghiệm xây dựng hệ thông học tập điện tử e-Learning Xây dựng Hệ thống bao gồm kho bài giảng điện tử và các công cụ dạy học, được chia sẻ sử dụng chung bởi tất cả các cơ sở đào tạo và áp dụng chính thức từ tháng 9/2018.

Đến năm học 2017-2018, Đà Nẵng sẽ triển khai bước đầu mô hình Trường học thông minh (Smart School), trong đó đảm bảo mỗi trường học có tối thiểu 01 lớp học thông minh (Smart Classroom).

Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu đến 2020 có 50% số trường học là trường thông minh

Ước tính, tổng kinh phí cho kiến trúc ứng dụng CNTT của ngành GD&ĐT Đà Nẵng đến 2020 là gần 136 tỷ đồng, trong đó năm đầu tiên, năm 2017 là khoảng gần 31 tỷ đồng.

Hà Nguyên