Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 19/4/2019 11:28

Đã có Danh mục thiết bị tối thiểu lớp 1

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư: 05/2019/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu lớp 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2019.

Ban hành kèm theo Thông tư: 05/2019/TT-BGDĐT là Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, bao gồm các môn: Toán, tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật (1 phòng học cho bộ môn), Giáo dục Thể chất, Đạo đức, hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung.

Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 ban hành kèm theo Thông tư này, các Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục tiểu học bắt đầu từ năm học 2020-2021.

>>>> XEM CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ TẠI ĐÂY

Minh Phong