Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 1/12/2017 22:08

Công tác pháp chế của Bộ GD&ĐT đã có bước chuyển biến tích cực

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội nghị.Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội nghị.

GD&TĐ -Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu tại Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác pháp chế giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp năm 2017.

Chiều nay 1/12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác pháp chế giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp năm 2017, phương hướng phối hợp công tác năm 2018.

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của hai Bộ.

Trong bản báo cáo được trình bày tại hội nghị, TS Lê Thị Kim Dung- Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ GD&ĐT) cho biết: Năm 2017, công tác phối hợp giữa hai bộ rất hiệu quả. Điều này được thể hiện qua kết quả thực hiện 9 nhiệm vụ cơ bản đã được lãnh đạo hai bộ thống nhất từ đầu năm 2017.

Đặc biệt là việc phối hợp có hiệu quả nhất là việc lập đề nghị xây dựng sửa đổi, bổ sung 2 luật (Luật Giáo dục và Luật giáo dục đại học) được Quốc hội thông qua và tổ chức soạn thảo theo đúng quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các đơn vị chức năng của hai bộ đã có sự phối hợp, gắn kết và có hiệu quả trong công tác chuyên môn, góp phần thực hiện tốt công tác pháp chế của ngành giáo dục.

TS Lê Thị Kim Dung- Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ GD&ĐT) trình bày báo cáo tại hội nghị

Trong năm 2017, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của Bộ GD&ĐT ngày càng trưởng thành, được đánh giá là một trong các tổ chức pháp chế mạnh trong khối các Bộ, ngành.

Chất lượng văn bản do Bộ GD&ĐT chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền đã đảm bảo về chất lượng và tiến độ.

Một số văn bản có nội dung phức tạp, có phạm vi ảnh hưởng lớn đã được các đơn vị phối hợp tham mưu để cấp có thẩm quyền ban hành, tạo hành lang pháp lý cho ngành giáo dục hoạt động có hiệu quả.

Các văn bản nợ đọng của Bộ GD&ĐT đã được ban hành, Bộ GD&ĐT không còn trong danh sách các đơn vị nợ đọng văn bản nhiều. Đã ban hành và trình Chính phủ ban hành một số văn bản quan trọng như Nghị định 46, Nghị định 80, Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 73, nghị định 115.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Hai bộ đã ban hành và thống nhất triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp năm 2017.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai bộ, các đơn vị thuộc hai bộ với hai đơn vị được phân công làm đầu mối là Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp). Đội ngũ cán bộ công chức các đơn vị của hai Bộ tham gia tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết: Trong những năm gần đây, công tác pháp chế của ngành GD-ĐT đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, mặc dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu công việc ngày càng cao trong khi điều kiện nguồn lực còn hạn chế.

Đặc biệt, mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai Bộ, giữa các đơn vị chức năng của 2 ngành Tư pháp và GD-ĐT từ Trung ương đến địa phương ngày càng bài bản chặt chẽ, khăng khít, hiệu quả hơn, thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ của cả hai bộ cũng như của từng cơ quan đơn vị trong mỗi ngành.

Việc thực hiện chương trình phối hợp và công tác pháp chế hàng năm giữa hai bộ sẽ tiếp tục được củng cố tăng cường trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hoạt động xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nhằm thể chế hóa đầy đủ sâu sắc chủ trương của Đảng chính sách của nhà nước về GD-ĐT, tạo hành lang pháp lý vững chắc thuận lợi, góp phần đưa nền giáo dục nước nhà lên tầm cao mới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cảm ơn Bộ Tư pháp trong năm vừa qua đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ GD&ĐT hoàn thành nhiệm vụ, đưa những văn bản, nghị định trình Chính phủ và Quốc hội thông qua.

Hội nghị là dịp để hai bộ nhìn lại công tác phối hợp trong 1 năm  và định hướng nhiệm vụ trong năm tới, là năm rất quan trọng đối với Bộ GD&ĐT với nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện 2 bộ luật: Luật giáo dục và Luật Giáo dục đại học.

Năm 2017, công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ GD&ĐT rất hiệu quả và được thể hiện qua kết quả thực hiện 9 nhiệm vụ cơ bản:

1. Công tác xây dựng pháp luật

2. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

3. Công tác quản lý xử lí vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

4. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lí dân cư giai đoạn 2013-2020.

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

6. Công tác hợp nhất văn bản và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

7. Công tác bồi thường của nhà nước

8. Công tác pháp chế ngành giáo dục

9. Công tác giáo dục và đào tạo

Vân Anh