Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 18/1/2018 11:06

Sơn La:

Công tác khen thưởng cần hướng tới các giáo viên vùng khó

Công tác khen thưởng cần hướng tới các giáo viên vùng khó

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La vừa có văn bản về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Trong đó nhấn mạnh việc chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục; đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm phổ biến, tuyên truyền những sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt, đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục, thuyết phục và có sức lan tỏa trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Công tác khen thưởng phải hướng đến các tập thể nhỏ, các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đảm bảo khen đúng đối tượng, đúng thành tích, chính xác, kịp thời, công khai và phù hợp với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, trường học.

Thông qua công tác kiểm tra đánh giá nhằm phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

Cùng với đó, chú trọng khen thưởng các đơn vị giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; các tập thể, cá nhân là người lao động, giảng dạy trực tiếp. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện vai trò của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng...

Lập Phương