Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 20/10/2015 12:43

Công bố tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Công bố tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố báo cáo tổng hợp và tiếp thu, giải trình các ý kiến của các tổ chức, cá nhân về dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Nhìn chung, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Chương trình tổng thể và cho rằng, dự thảo Chương trình tổng thể đã quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Chương trình tổng thể đã kế thừa và phát huy những ưu điểm của Chương trình giáo dục phổ thông tổng hiện hành, đồng thời tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục phát triển. 

Chương trình mới được xây dựng theo hướng chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; đã cụ thể hoá mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hoà đức, trí, thể, mỹ thành mục tiêu của từng cấp học và nêu được những biểu hiện chủ yếu về phẩm chất và năng lực cần có ở học sinh từng cấp học.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng mới đáp ứng yêu cầu của giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp THCS 4 năm) là bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, toàn diện, cần thiết, đáp ứng yêu cầu phân luồng sau THCS; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT 3 năm) bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nguyện vọng và chuẩn bị cho giai đoạn sau giáo dục phổ thông tổng có chất lượng.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng mới đã xác định các lĩnh vực giáo dục, định hướng nội dung giáo dục bắt buộc ở từng lĩnh vực giáo dục và phân chia vào các môn học ở từng cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo (sau đây gọi chung là môn học) được chia thành các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn; bảo đảm cân đối nội dung các lĩnh vực giáo dục, phù hợp với từng giai đoạn giáo dục, cấp học, lớp học; thống nhất giữa các lớp học trước với các lớp học sau; tích hợp mạnh ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên.

Chương trình tổng thể đã định hướng khá rõ ràng cho các chương trình môn học về vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá giáo dục học sinh.

Chương trình tổng thể cũng khẳng định những điều kiện cơ bản, tối thiểu về công tác quản lý, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật của trường phổ thông để thực hiện được Chương trình giáo dục phổ thông tổng mới phù hợp với thực tiễn, đồng thời đặt ra yêu cầu nhà trường phải liên tục phát triển để ngày càng đáp ứng tốt hơn Chương trình giáo dục phổ thông tổng mới.

Xem cụ thể các ý kiến các tổ chức, cá nhân cũng đóng góp thêm ý kiến hoàn thiện dự thảo Chương trình tổng thể và những tổng hợp và tiếp thu, giải trình của Bộ GD&ĐT TẠI ĐÂY.

Ngày 5/8/2015, Bộ GD&ĐT đã đăng tải trên mạng dự thảo chương trình GDPT tổng thể để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp xã hội; kèm theo có Tài liệu Hỏi – Đáp về CT tổng thể. Bộ GD&ĐT đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các Sở GD&ĐT, các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm, các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên, giáo viên và các tổ chức, cá nhân trên mọi miền đất nước.