Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 25/1/2017 20:00

Công bố dự thảo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Công bố dự thảo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

GD&TĐ - Bô GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Quy chế này quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm: tuyển sinh; chương trình đào tạo, tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo; tiêu chuẩn giảng viên và người hướng dẫn nghiên cứu sinh; nhiệm vụ và quyền của cá nhân và các đơn vị liên quan; luận án, đánh giá và bảo vệ luận án; thẩm định và cấp bằng tiến sĩ; khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Quy chế áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học (bao gồm các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng), viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Theo dự thảo này, đào tạo trình độ tiến sĩ thực hiện tuyển sinh bằng xét tuyển.

Người dự tuyển phải đáp ứng điều kiện về chuyên môn như: Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, hoặc có bằng thạc sĩ.

Là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 1 bài báo liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu dự kiến đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 1 báo cáo đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học trong hoặc ngoài nước trong thời hạn 3 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Điều kiện về ngoại ngữ: Ứng viên dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong số các văn bằng, chứng chỉ sau:

Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

Bằng tốt nghiệp đại học ngôn ngữ nước ngoài trong thời hạn 5 năm (60 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên hoặc Chứng chỉ TOEIC từ 500 điểm trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 2 năm (24 tháng) kể từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự tuyển;

Chứng chỉ tiếng nước ngoài khác ở trình độ tương đương do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 2 năm (24 tháng) kể từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự tuyển.

Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài phải đáp ứng một trong những quy định sau:

Đạt yêu cầu về trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4/6 của Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài;

Đạt yêu cầu về trình độ tiếng nước ngoài theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo nếu đăng ký dự tuyển theo học các chương trình đào tạo không phải bằng bản ngữ;

Được miễn yêu cầu về ngoại ngữ nếu đăng ký dự tuyển theo học các chương trình đào tạo bằng bản ngữ.

Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành đào tạo do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định. Không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ do cơ sở đào tạo xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định hiện hành, đáp ứng khối lượng học tập tối thiểu (từ 90 tín chỉ đối vối nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo có khối lượng học tập tối thiểu 150 tín chỉ, đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương Bậc 7 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam; từ 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học), chuẩn đầu ra về kiến thức thực tế và kiến thức lý thuyết; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp, ứng xử; mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại nơi làm việc của người tốt nghiệp Bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ từ 3 năm đến 4 năm (từ 36 tháng đến 48 tháng) kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh trên cơ sở đảm bảo hoàn thành khối lượng học tập tối thiểu theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Quy chế này.

Đào tạo trình độ tiến sĩ được tổ chức theo hình thức giáo dục chính quy; nghiên cứu sinh phải dành toàn bộ thời gian quy định để học tập và nghiên cứu tại cơ sở đào tạo.

Xem chi tiết dự thảo TẠI ĐÂY

Lập Phương

Tin tiêu điểm