Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/1/2014 16:50

Công bố dự thảo đề án tuyển sinh riêng của các trường đại học, cao đẳng

Công bố dự thảo đề án tuyển sinh riêng của các trường đại học, cao đẳng

GD&TĐ - Để giúp các trường tiếp tục hoàn thiện đề án tuyển sinh riêng phù hợp với thực tiễn, từ ngày 23/1, Bộ GD&ĐT lần lượt công bố toàn văn các đề án tự chủ tuyển sinh của các trường trên báo Giáo dục và Thời đại điện tử.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết 29/NQ-TW) và Luật Giáo dục Đại học xác định rõ việc giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học.

Cùng với việc đổi mới thi tốt nghiệp THPT, việc giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ sẽ góp phần làm thay đổi cách dạy, cách học, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm 2015, cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được hình thành. Giáo dục đại học trong những năm qua đã có những đổi mới mạnh mẽ nhằm trang bị cho lực lượng lao động mới những kỹ năng cần thiết để có thể cạnh tranh trên thị trường lao động khu vực và thế giới.

Những người lao động trẻ ngày nay cần có năng lực tư duy tốt, nhanh chóng thích nghi với mọi môi trường công tác. Vì vậy mục tiêu giảng dạy không những chỉ cung cấp kiến thức mà còn phải chú trọng đến việc phát huy phẩm chất và năng lực của mỗi người học.

Do ngành nghề đào tạo ở bậc cao đẳng, đại học rất đa dạng và phong phú nên việc lựa chọn thí sinh có năng lực phù hợp vào học các ngành nghề khác nhau không thể thực hiện bằng một kỳ thi chung.

Vì vậy việc giao cho các trường tự chủ trong tuyển sinh là tất yếu. Với mục tiêu đổi mới tuyển sinh đó, phương án tuyển sinh riêng của các trường sẽ không lặp lại phương thức tuyển sinh mà các trường đã làm trước khi có kỳ thi 3 chung.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố dự thảo qui định tuyển sinh cao đẳng đại học chính qui giai đoạn 2014 - 2016, nhiều trường đại học, cao đẳng công lập và ngoài công lập đã gửi đề án tuyển sinh riêng về Bộ GD&ĐT, trong đó có nhiều trường chủ trương thực hiện ngay từ năm 2014. Bộ GD&ĐT đánh giá cao ý thức trách nhiệm và tinh thần đổi mới giáo dục đại học của các nhà trường.

Để giúp các trường tiếp tục hoàn thiện đề án tuyển sinh riêng phù hợp với thực tiễn, từ ngày 23/1/2014, Bộ GD&ĐT lần lượt công bố toàn văn các đề án tự chủ tuyển sinh của các trường trên báo Giáo dục và Thời đại điện tử.

Người đọc có thể nhấp chuột vào các đường dẫn sau đây để truy cập toàn văn đề án tuyển sinh riêng của trường tương ứng:

64. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-binh-duong-79233-u.html

63. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh-79107-u.html

62. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-van-hoa-nghe-thuat-va-du-lich-sai-gon-75878-t.html

61. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-van-hoa-nghe-thuat-tay-bac-78609-u.html

60. Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-mua-viet-nam-78592-u.html

59. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-hoc-vien-am-nhac-quoc-gia-viet-nam-78591-u.html

58. Trường Cao đẳng Viễn Đông

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-vien-dong-78507-u.html

57. Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-kinh-te-cong-nghiep-ha-noi-78502-u.html

56. Đại học Quốc gia Hà Nội

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-78299-u.html

55. Học viện Âm nhạc Huế

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-hoc-vien-am-nhac-hue-78298-u.html

54. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc (Hệ Cao đẳng chính quy)

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-he-cao-dang-chinh-quy-cua-truong-cao-dang-van-hoa-nghe-thuat-viet-bac-78155-c.html

53. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-nhac-vien-thanh-pho-ho-chi-minh-78147-l.html

52. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-my-thuat-viet-nam-78129-t.html

51. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-dai-hoc-my-thuat-thanh-pho-ho-chi-minh-78132-t.html

50. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-su-pham-nghe-thuat-trung-uong-78142-t.html

49. Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật Đồng Nai

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-my-thuat-trang-tri-dong-nai-78135-t.html

48. Trường Đại học Dân lập Phú Xuân

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-dan-lap-phu-xuan-77432-u.html

47. Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-cong-nghe-tp-ho-chi-minh-77312-u.html

46. Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-truong-cd-cong-dong-ba-ria-vung-tau-77310-u.html

45. Trường Đại học Yersin Đà Lạt

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-yersin-da-lat-77302-u.html

44. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-ba-ria-vung-tau-77307-u.html

43. Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-rieng-truong-cd-cong-nghiep-phuc-yen-77303-u.html

42. Trường Cao đẳng Hoan Châu

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-hoan-chau-77305-u.html

41. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-cong-nghiep-long-an-76990-u.html

40. Trường Đại học CNTT Gia Định

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-cntt-gia-dinh-76989-u.html

39. Trường Cao đẳng ASEAN 

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-asean-76859-v.html

38. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-van-hoa-nghe-thuat-va-du-lich-yen-bai-76854-t.html

37. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-nguyen-tat-thanh-76852-u.html

36. Trường Đại học Thái Bình Dương

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-thai-binh-duong-76678-u.html

35. Trường Cao đẳng Công Kỹ nghệ Đông Á

http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-cong-ky-nghe-dong-a-76589-u.html

34. Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-truong-cd-bach-khoa-hung-yen-76546-u.html

33. Trường Đại học Duy Tân

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dh-duy-tan-76541-u.html

32. Trường Đại học Lương Thế Vinh

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-luong-the-vinh-76310-u.html

31. Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-cong-nghe-viettronics-76304-u.html

30. Trường Đại  học Dân lập Hải Phòng

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-dan-lap-hai-phong-76302-u.html

29. Trường Đại học Chu Văn An

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-chu-van-an-76206-u.html

28. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cd-su-pham-trung-uong-nha-trang-76211-u.html

27. Trường Đại học Quang Trung

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-nam-2014-cua-truong-dai-hoc-quang-trung-76133-v.html

26. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-76069-u.html

25. Trường Đại học Công nghệ Đông Á

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-cong-nghe-dong-a-76068-u.html

24. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-cong-nghiep-hoa-chat-75948-u.html

23. Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-dai-hoc-quoc-te-bac-ha-75946-u.html

22. Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-nong-lam-bac-giang-75940-u.html

21. Trường Đại học Đông Á

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-dong-a-75942-u.html

20. Trường Đại học Hòa Bình

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-hoa-binh-75944-u.html

19. Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-van-hoa-the-thao-va-du-lich-nguyen-du-75812-u.html

18. Trường Đại học Lạc Hồng

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-lac-hong-75791-u.html

17. Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-quoc-te-hong-bang-75792-u.html

16. Trường Đại học Việt Bắc

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-viet-bac-75786-u.html

15. Trường Cao đẳng Đại Việt

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-dai-viet-75749-u.html

14. Trường ĐH Phan Châu Trinh

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dh-phan-chu-trinh-75734-u.html

13. Trường ĐH Đại Nam

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dh-dai-nam-75721-u.html

12. Đại học Thái Nguyên

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-thai-nguyen-75473-u.html

11. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-dh-su-pham-ky-thuat-tp-hcm-75437-u.html

10. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dh-bach-khoa-ha-noi-75427-u.html

9. Đại học Đà Nẵng

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-dai-hoc-da-nang-75198-u.html

8. Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cao-dang-nghe-thuat-ha-noi-74758-v.html

7. Trường ĐH Đồng Tháp

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-dong-thap-74755-u.html

6. Trường Đại học Thành Đông

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-thanh-dong-74583-u.html

5. Trường ĐH Vinh

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dh-vinh-74467-u.html

 4. Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-quoc-te-sai-gon-74150-c.html

3. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-dh-kien-truc-tp-ho-chi-minh-74125-u.html

2. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình. 

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cd-vhnt-thai-binh-74026-u.html

1. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

http://gdtd.vn/giao-duc/de-an-tuyen-sinh-cua-truong-cd-vhnt-nghe-an-74028-u.html

(Tiếp tục cập nhật)

******

Bộ GD&ĐT trân trọng cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của bạn đọc để giúp các trường hoàn thiện đề án tự chủ tuyển sinh, góp phần thực hiện thành công Đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW.

Bộ GD&ĐT

Trần Tâm (07/03/2014 21:02:35 PM)

Xét tuyển riêng quá tốt

Nguyen Thi Hoa (13/02/2014 11:16:04 AM)

Phần lớn những em có ý định thi ngành kiến trúc đã phải học Vật lý từ lâu giờ mà đổi thành môn Ngữ văn e rằng các em không ôn kịp, vì môn Ngữ văn đại học khó hơn thi tốt nghiệp nhiều. Cần phải chắc chắn trong quyết định để không làm các em lo lắng và uổng phí công học tập suốt máy năm trời trước ngưỡng cửa vào đời.

Trần Khanh (13/02/2014 07:12:33 AM)

Không biết thí sinh liên thông có được áp dụng tuyển sinh riêng này không.

Phan Thị Phương (08/02/2014 21:44:59 PM)

Tôi công tác trong ngành giáo dục đã nhiều năm và rất quan tâm đến vấn đề tuyển sinh riêng đại học. Rất mừng khi thấy có trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tiên phong trong xét tuyển như các trường đại học nước ngoài. Yêu cầu điểm trung bình như thế là hơi cao nhưng sẽ đảm bảo chất lượng.

Lieu Chi (06/02/2014 09:31:34 AM)

Xet tuyen nhu Dai hoc Quoc te Sai Gon se lam cho hs khong hoc lech, hoc tu.

Trung Chien (06/02/2014 09:30:37 AM)

Phuong thuc nay cung hay, mo rong tuyen sinh cho cac truong. RMIT da ap dung phuong thuc nay roi.

Nhi Nguyen (26/01/2014 09:00:24 AM)

Lau nay minh hoc lech khoi A cho nen chac chan diem cac mon xet tuyen se dat vao Truong DH Quoc te Sai Gon nhung minh lo la diem trung binh ca nam 6,5 khong biet du hay khong. Minh phai co gang thoi.

Nguyen Van Hanh (26/01/2014 08:59:10 AM)

Đây là một đổi mới trong phương thức tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Việc xét tuyển sẽ giảm bớt áp lực thi cử cho học sinh, phụ huynh. Với điêu kiện xét tuyển các trường đưa ra như cũng đảm bảo chất lượng đầu vào như điều kiện xét tuyển của trường ĐH Quốc tế Sài Gòn thì thực sự chỉ có học sinh khá giỏi mới đậu đại học.

Nguyễn Văn Nam (25/01/2014 12:32:27 PM)

Không thi 3 chung quá tốt. Tuy nhiên, liệu mình có đạt trung bình 3 môn 6.5 để được xét tuyển vào ĐH Quốc tế Sài Gòn không?