Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 13/10/2014 18:11

Công bố các trường vi phạm thu chi

Công bố các trường vi phạm thu chi

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Quảng Bình công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các khoản thu, mua sắm đầu năm học 2014 - 2015 tại các trường mầm non, phổ thông trên toàn tỉnh, trong đó, điểm tên tất cả các trường vi phạm thu chi.

Kết luận thanh tra nêu rõ một số trường thực hiện thu học phí chưa đúng quy định. Như Trường mầm non Nam Lý, mầm non Hoa Hồng, mức thu học phí bán trú 60.000 đồng/tháng/trẻ, áp dụng cho tất cả học sinh, trong đó có cả học sinh vùng nông thôn đến học;

Các đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT Quảng Bình đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các trường mầm non, phổ thông thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tổng số trường được kiểm tra là 86 trên tổng số 587 trường.

Trường mầm non Đức Ninh, mức thu học phí bán trú là 30.000 đồng/tháng/trẻ, trong đó có cả học sinh thành thị đến học.

Một số khoản thu tuy đã được cha mẹ học sinh nhất trí, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thông qua, nhưng việc lập dự toán chi tiết về mục đích, nội dung, định mức chi, nguồn huy động vốn ở nhiều trương chưa cụ thể;

Các mức thu còn mang tính bình quân ở nhiều trường, kể cả các khoản kêu gọi đóng góp tự nguyện. Một số khoản thu chưa có sự đồng tình cao của phụ huynh ở các lớp và Sở đã có sự chỉ đạo, chấn chỉnh từ năm học trước nhưng vẫn tổ chức thực hiện.

Cụ thể: Khoản thu vở có logo, hình ảnh của trường: Có 19 trường trên tổng số 86 trường được kiểm tra thực hiện. Có trường thay đổi mẫu quần áo đồng phục mới, buộc phụ huynh phải may sắm cho học sinh, dẫn đến sự thắc mắc trong phụ huynh học sinh (Trường tiểu học Đồng Mỹ).

Một số trường chưa thực hiện theo đúng thông tư của Bộ GD&ĐT quy định về khoản thu tự nguyện, đóng góp, hỗ trợ của phụ huynh học sinh.

Về khoản thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, một số trường dự toán chi nhiều khoản không đúng quy định của điều lệ.

Ngoài ra, một số trường việc quản lý thu, chi các khoản huy động từ cha mẹ học sinh, người học chưa được hướng dẫn quản lý, theo dõi, giám sát từ phía nhà trường, còn “khoán trắng” cho Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể, hồ sơ chứng từ mua bán chưa được lưu trữ, thiếu sự kiểm tra, giám sát của kế toán, chủ tài khoản đơn vị.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng cho thấy, trên cùng một địa bàn, cùng cấp học, nhưng mức thu kinh phí phục vụ bán trú, học phí Tin học (lớp 3, 4, 5), Tiếng Anh (lớp 2) có sự chênh lệch đáng kể.

Sở yêu cầu, các trường tự cân đối trong khoản chi thường xuyên hàng năm, tiền hỗ trợ của ngân sách mua sắm thiết bị dạy học để mua sắm, phục vụ dạy học.

Đối với những trường có khoản thu còn cao, cần tính toán để thống nhất mức thu phù hợp theo nguyên tắc thu đủ bù chi.

Các trường tổ chức thu các khoản không đúng quy định phải trả lại (nếu đã thu), hoặc dừng thu (nếu chưa thu); điều chỉnh mức thu học phí đúng đối tượng theo quy định của UBND tỉnh.

Từ năm học 2015 – 2016, các trường mầm non trên địa bàn Quảng Trị không được yêu cầu phụ huynh đóng tiền để mua đồ dùng, thiết bị dạy học, đồ chơi, học liệu và sách – thiết bị băng đĩa mà đối tượng sử dụng là giáo viên.

Lập Phương

Tin tiêu điểm