Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 14/10/2017 12:13

Có thể sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác thay bài kiểm tra

Có thể sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác thay bài kiểm tra

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Theo đó, với đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá, Sở này nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau như:

Đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

Sở GD&ĐT đồng thời yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT, các trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT, các trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS, Trung tâm KTTH-HN tỉnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục

Các phòng GD&ĐT giao quyền chủ động cho các trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh và xem xét, góp ý kế hoạch giáo dục của các trường trực thuộc để thống nhất trong quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành;

Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; chú trọng các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục…

Các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của cấp trên phải dựa trên kế hoạch giáo dục của nhà trường...

Lập Phương

Tin tiêu điểm