Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 25/10/2013 21:48

Cơ sở đào tạo giáo viên phải có đủ trường thực hành sư phạm

Cơ sở đào tạo giáo viên phải có đủ trường thực hành sư phạm

(GD&TĐ) - Trường thực hành sư phạm là một trong những điều kiện thiết yếu để bảo đảm chất lượng đào tạo giáo viên của cơ sở đào tạo giáo viên. Cơ sở đào tạo giáo viên phải có đủ trường thực hành sư phạm tương ứng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp học.

(GD&TĐ) - Trường thực hành sư phạm là một trong những điều kiện thiết yếu để bảo đảm chất lượng đào tạo giáo viên của cơ sở đào tạo giáo viên. Cơ sở đào tạo giáo viên phải có đủ trường thực hành sư phạm tương ứng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp học.

Giáo sinh sư phạm thực tập tại trường phổ thông
Giáo sinh sư phạm thực tập tại trường phổ thông

Đây là một nội dung tại dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trường thực hành sư phạm Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi.

Trường mầm non, trường phổ thông được chọn làm trường thực hành sư phạm khi đã được kiểm định chất lượng, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục: cấp độ 2 đối với trường mầm non và cấp độ 3 đối với trường phổ thông; có vị trí và điều kiện thuận tiện cho sinh viên của cơ sở đào tạo giáo viên thường xuyên đến thực hành sư phạm…

Trường thực hành sư phạm được ưu tiên đầu tư đảm bảo các điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị, tài chính, tài liệu, sách giáo khoa và các điều kiện khác để bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục, thực hành sư phạm và nghiên cứu khoa học giáo dục.

Hiệu trưởng trường thực hành sư phạm phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, trường phổ thông tương ứng.

Giáo viên tham gia hướng dẫn thực hành sư phạm phải có kinh nghiệm giáo dục và giảng dạy từ đủ 5 năm trở lên (không kể thời gian tập sự); được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường mầm non, trường phổ thông tương ứng… Tham gia hướng dẫn thực hành sư phạm, giáo viên được trả thù lao theo chế độ hiện hành đối với số giờ vượt định mức giảng dạy…

Cán bộ quản lý trường thực hành sư phạm tham gia quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động thực hành sư phạm được tính 2 giờ chuẩn/tuần. Một giờ dạy minh họa được tính bằng từ 3 giờ chuẩn. Một giờ tổ chức hoạt động mẫu, hướng dẫn rèn luyện, làm mẫu nghiệp vụ sư phạm được tính bằng 2 giờ chuẩn. Nhận xét đánh giá thực hành sư phạm cho mỗi sinh viên sư phạm trong một học kỳ được tính bằng 2 giờ chuẩn.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN