Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 2/10/2017 08:17

Chuyển đổi giáo dục đại học thành hệ sinh thái tạo sản phẩm sáng tạo

Hội thảo Từ công nghiệp 4.0 tới Giáo dục 4.0 tiếp cận vấn đề dưới góc độ xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục.

Hội thảo Từ công nghiệp 4.0 tới Giáo dục 4.0 tiếp cận vấn đề dưới góc độ xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục.

GD&TĐ -Trung tâm xuất sắc, Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) vừa tổ chức Hội thảo Từ công nghiệp 4.0 tới Giáo dục 4.0 – Mô hình khung 4Cs để chuyển đổi Giáo dục Đại học thành Hệ sinh thái tạo sản phẩm sáng tạo.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo, giảng viên và sinh viên trường ĐH Bách khoa tham dự, do chuyên gia Jonhson Ong Chee Bin của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của mạng lưới các trường đại học ở khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) chủ trì.

Hội thảo giới thiệu chuỗi gắn kết: từ đặc điểm, yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 (Industry 4.0) đến nhu cầu cần phát triển giáo dục đại học và chương trình đào tạo mới (Education 4.0) và sự cần thiết phải xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục cấp chương trình (PQA) phù hợp; xây dựng mô hình gắn kết 4Cs Framework giữa Đại học – Chính quyền – Doanh nghiệp để triển khai đào tạo 4.0 đáp ứng nhu cầu của Industry 4.0

Theo đó, giáo dục 4.0 được xem là một hệ sinh thái, mọi người có thể dạy học ở mọi nơi, mọi lúc với các thiết bị kết nối, việc học tập được cá thể hóa. Hệ sinh thái này biến đổi tổ chức giáo dục thành một hệ sinh thái tạo ra sản phẩm sáng tạo mang tính cá thể với thành tựu lĩnh hội kiến thức và năng lực đổi mới, sáng tạo riêng của từng cá nhân.

Những kỹ năng cần thiết của mỗi cá thể trong công nghiệp 4.0 được đưa ra tại Hội thảo gồm: kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp, tư duy phản biện, sáng tạo, quản lý nhân sự và làm việc nhóm…

Hà Nguyên

Tin tiêu điểm