Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 15/9/2014 20:20

Chương trình Học bổng Borlaug Fellowships 2015 - Hoa Kỳ

Chương trình Học bổng Borlaug Fellowships 2015 - Hoa Kỳ

GD&TĐ - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) thông báo các chương trình học bổng nghiên cứu bao gồm Borlaug Fellowship Program 2015 và Global Research Alliance Borlaug Fellowships 2015.

Học bổng nghiên cứu Borlaug Fellowship Program mục tiêu mang lại cơ hội đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực chính sách nông nghiệp và hỗ trợ hợp tác, kết nối để nâng cao năng suất nông nghiệp và thương mại tại quốc gia được thụ hưởng học bổng.

Các lĩnh vực nghiên cứu dành cho các ứng viên Việt Nam gồm:

Animal Health: diagnostics, virology and treatment of swine diseases, specifically porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)

Biotechnology: drought, insect, and/or herbicide resistant corn traits

Food Safety: risk assessment for processed products of animal origin and/or live seafood and aquaculture products

Chương trình cung cấp các suất học bổng nghiên cứu từ 6 đến 12 tuần. Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2014

Học bổng nghiên cứu Global Research Alliance Borlaug Fellowships: Mục tiêu mang lại cơ hội đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực giảm thiểu biến đổi khí hậu và hỗ trợ hợp tác, kết nối để nâng cao năng suất nông nghiệp và thương mại tại quốc gia được thụ hưởng học bổng.

Các lĩnh vực nghiên cứu dành cho sinh viên Việt Nam

Developing Tools for Greenhouse Gas and Carbon Sequestration Assessments

Reducing Greenhouse Gas Emissions Intensity in Crop Production Systems

Reducing Greenhouse Gas Emissions Intensity in Livestock Production Systems

Developing Databases and Strategies for Synthesis, Integration and Decision Support to Manage

Chương trình cung cấp các suất học bổng nghiên cứu có thời lượng tối đa là 12 tuần. Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2014

Để biết thêm thông tin về học bổng, về yêu cầu hồ sơ, cách thức nộp và các thông tin chi tiết khác, mời ứng viên vui lòng xem tại http://www.fas.usda.gov/programs/borlaug-fellowship-program

Hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng USDA-FAS- Vietnam tại Hà Nội theo các địa chỉ email: Huong.Bui@fas.usda.gov  |  BorlaugFellowships@fas.usda.gov  hoặc số điện thoại (84-4) 3850-5000 máy lẻ 6141.

Đan Thảo