Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 7/2/2018 17:07

Chuẩn hiệu trưởng ở các nước trên thế giới

Chuẩn hiệu trưởng ở các nước trên thế giới

GD&TĐ - PGS.TS Nguyễn Thành Vinh – Trưởng khoa Quản lý (Học viện Quản lý giáo dục) – chia sẻ về chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông ở một số nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới.

6 nội dung chính trong chuẩn hiệu trưởng của Anh

PGS.TS Nguyễn Thành Vinh cho biết: Chuẩn hiệu trưởng của Vương quốc Anh bao gồm 6 nội dung chính thể hiện trong 3 phạm trù quan trọng của Hiệu trưởng, đó là:

Xây dựng kế hoạch phát triển; phát triển dạy và học; phát triển cá nhân và làm việc với đồng nghiệp; quản lý tổ chức; đảm bảo trách nhiệm giải trình; tham gia phát triển cộng đồng.

Bộ chuẩn cũng xác định cụ thể chi tiết từng nội dung này ở các phạm trù bao gồm kiến thức, phẩm chất nghề nghiệp (kỹ năng) và hành động của hiệu trưởng.

Mặc dù ở từng nội dung của chuẩn có các yêu cầu khác nhau phù hợp cho 3 phạm trù trên tuy nhiên các nội dung này liên quan lẫn nhau và có những nội dung có thể áp dụng cho cả 3 phạm trù kiến thức, phẩm chất nghề nghiệp (kỹ năng) và hành động.

Bộ chuẩn quốc gia cho hiệu trưởng của Australia

Bộ chuẩn quốc gia cho hiệu trưởng của Australia được xây dựng theo mô hình 3 x 5, trong đó 3 yêu cầu về năng lực lãnh đạo bao gồm tầm nhìn và giá trị; kiến thức và hiểu biết; phẩm chất cá nhân và phẩm chất xã hội.

Cùng với đó là 5 hoạt động nghề nghiệp là: Dẫn dắt hoạt động dạy và học; phát triển bản thân và đồng nghiệp; dẫn dắt cải tiến, đổi mới và thay đổi; lãnh đạo công tác quản lý nhà trường; tham gia và làm việc với cộng đồng.

Chuẩn hiệu trưởng ở Hoa Kỳ

Theo .TS Nguyễn Thành Vinh, có rất nhiều bộ chuẩn hiệu trưởng hiện hành ở Hoa Kỳ, trong đó có bộ chuẩn của Hiệp hội lãnh đạo trường học liên bang (Interstate School Leaders Licensure Consortium - ISLLC).

Bộ chuẩn của ISLLC có 11 tiêu chuẩn, bao gồm: Tầm nhìn và sứ mệnh (tiêu chuẩn 1); năng lực giảng dạy (tiêu chuẩn 2); phương pháp giảng dạy (tiêu chuẩn 3); chương trình dạy và kiểm tra đánh giá (tiêu chuẩn 4); môi trường học tập (tiêu chuẩn 5);

Môi trường chuyên nghiệp cho cán bộ và giáo viên (tiêu chuẩn 6); kết nối phụ huynh và các bên liên quan (tiêu chuẩn 7); điều hành và quản lý (tiêu chuẩn 8); các nguyên tắc đạo đức (tiêu chuẩn 9); công bằng và trách nhiệm (tiêu chuẩn 10) và liên tục cải tiến nhà trường (tiêu chuẩn 11).

Chuẩn năng lực thành công của các hiệu trưởng khu vực Đông Nam Á

Đây là bộ chuẩn do Trung tâm SEAMEO INNOTECH biên soạn dưới dạng sách hướng dẫn học tập với sự tham gia của các quốc gia thành viên SEAMEO, trong đó có Việt Nam.

Tài liệu được biên soạn từ năm 2003 và có bổ sung điều chỉnh vào năm 2013 với mục đích nhằm giúp xây dựng chuẩn năng lực giúp phát triển chuyên môn và nâng cao năng lực lãnh đạo cho những hiệu trưởng trong khu vực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ chuẩn năng lực này có cấu trúc gồm 5 nhóm chuẩn năng lực cốt lõi, với 16 năng lực chung và 42 năng lực hỗ trợ (mỗi năng lực cốt lõi có từ 2 – 5 năng lực hỗ trợ), bên cạnh đó có 170 chỉ số (mỗi năng lực hỗ trợ có từ 3 – 6 chỉ số thành công).

Bộ chuẩn năng lực này giúp các hiệu trưởng và cán bộ quản lý nhà trường: biết được năng lực sẵn có của bản thân; chuẩn bị kế hoạch phát triển chuyên môn; hỗ trợ liên tục nâng cao chuyên môn cho hiệu trưởng và cán bộ quản lý giáo dục.

Mỗi một năng lực được đánh giá ở 4 mức: Tôi chưa thể thực hiện được điều này; Tôi đã bắt đầu thực hiện được, nhưng tôi cần phải học thêm; Tôi có thể thực hiện được điều này rất tốt; Tôi có thể tự tin thực hiện điều này và tôi có thể hướng dẫn những người khác.

Hải Bình (ghi)