Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 14/9/2017 18:02

Chuẩn bị tốt triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới

Chuẩn bị tốt triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới

GD&TĐ - Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học, đặc biệt là tiếng Anh, chuẩn bị tốt cho việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đây là một nội dung trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp tiểu học của Sở GD&ĐT Hà Giang.

Cụ thể, với dạy học ngoại ngữ (môn Tiếng Anh), Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học. Chỉ đạo triển khai dạy học môn Tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4, 5 ở những trường đảm bảo điều kiện về giáo viên.

Các trường chưa đảm bảo điều kiện dạy học môn Tiếng Anh 4 tiết/tuần, Sở GD&ĐT yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch dạy tiếng Anh cho học sinh các lớp 3, 4, 5 với thời lượng 2 hoặc 3 tiết/tuần;

Căn cứ vào tài liệu được Bộ GD&ĐT phê duyệt để lựa chọn nội dung và ngữ liệu phù hợp để dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách hiệu quả.

Sử dụng bài kiểm tra định kì phù hợp với nội dung đã học, không dùng bài kiểm tra theo chuẩn đầu ra của chương trình được thực hiện đủ 4 tiết/tuần.

Căn cứ nhu cầu tự nguyện của học sinh và điềụ kiện đảm bảo về giáo viên, cơ sở vật chất, các trường có thể tổ chức dạy thí điểm làm quen Tiếng Anh cho học sinh các lớp 1, 2 và dạy tăng cường tiếng Anh với thời lượng trên 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4 và 5.

Với dạy học Tin học, Sở GD&ĐT yêu cầu tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học các lớp 3, 4, 5 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tin học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học ở cấp tiểu học.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung tin học - CNTT dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng ứng dụng CNTT vào học tập.

Lập Phương