Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/5/2013 11:14

Chuẩn bị tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình GD mầm non

Chuẩn bị tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình GD mầm non

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non với các nội dung cụ thể, trên cơ sở đó xây dưng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN trong những năm tới.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non với các nội dung cụ thể, trên cơ sở đó xây dưng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN trong những năm tới.

Ảnh: MH
Theo đó, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá tình hình chỉ đạo, triển khai, thực hiện Chương trình GDMN sau 4 năm Chương trình GDMN được ban hành.
 
Nội dung tổng kết tập trung vào các vấn đề: những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
 
Đánh giá nội dung Chương trình GDMN về tính khoa học, tính hệ thống, tính vừa sức sau 4 năm triển khai để có giải pháp phù hợp. 
 
Bộ GD&ĐT phân công nhiệm vụ của các đơn vị liên quan, cụ thể như sau:
 
Các Sở GD&ĐT: Tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình GDMN, trong đó tập trung: Đánh giá Chương trình GDMN (ưu điểm, hạn chế, đề xuất); Tình hình triển khai ở địa phương (khó khăn, thuận lợi, phương hướng triển khai thời gian tới). 
 
Việc tổ chức tổng kết về chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình GDMN; Hoàn thành và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 15/6/2013. 
 
Các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non (các trường CĐSP trung ương, ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Vinh, ĐHSP TP Hồ Chí Minh): Đánh giá Chương trình GDMN về ưu điểm, hạn chế và đề xuất; Tổng kết, đánh giá thực trạng đào tạo GV mầm non đáp ứng việc thực hiện Chương trình GDMN trong thực tiễn, phương hướng trong thời gian tới. Báo cáo gửi về Cục NGCBQLCSGD - Bộ GD&ĐT trước ngày 30/6/2013
 
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: Rà soát, đánh giá Chương trình GDMN, Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau 4 năm thực hiện. Đề xuất chỉ đạo hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới; Hoàn thành báo cáo gửi Bộ trước ngày 15/6/2013.
 
Các đơn vị chức năng thuộc Bộ GD&ĐT: Vụ Giáo dục Mầm non: Tổ chức kiểm tra thực tế các địa phương thực hiện Chương trình GDMN (trong tháng 4,5/2013); Tổng hợp báo cáo từ các địa phương. Hoàn thành báo cáo tổng kết trước 15/7/2013; Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết. Cục NGCBQLCSGD: Tổng hợp báo cáo từ các cơ sở đào tạo GVMN. Văn phòng, Cục CSVC,TBTH,ĐCTE; Vụ KHTC: phối hợp với Vụ GDMN chuẩn bị các nội dung Hội nghị.
 
Dự kiến, buổi tổng kết diễn ra trong 1 ngày (4 hoặc 5/8/2013), theo hình thức tập trung, tại TP Hồ Chí Minh.
 
Bảo Minh