Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 27/12/2017 10:59

PHÚ THỌ:

Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Minh Tường phát biểu tại Hội nghịGiám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Minh Tường phát biểu tại Hội nghị

GD&TĐ - Ngành GD&ĐT Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng và chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới cho các Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành thị; lãnh đạo các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được áp dụng theo hình thức cuốn chiếu đối với cấp Tiểu học từ năm học 2019-2020, đối với cấp THCS từ năm học 2020-2021 và đối với cấp THPT từ năm học 2021-2022.

Là chủ trương lớn của ngành, tại hội nghị, lãnh đạo Sở GD&ĐT phổ biến một số nội dung về xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa mới giai đoạn 2017 - 2024 theo các Nghị quyết, Quyết định của Quốc hội và Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông; chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để triển khai áp dụng, kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2024; công tác truyền thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông...

Để việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đảm bảo đúng lộ trình, lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị: Các địa phương cần chuẩn bị nhân lực, sắp xếp lại quy mô giữa các trường; thành lập Ban chỉ đạo rà soát từng điểm trường đảm bảo đủ cơ cấu bộ môn, giảm tối đa các điểm trường lẻ ở các huyện miền núi; xây dựng kế hoạch triển khai chương trình sách giáo khoa mới đảm bảo sự đồng thuận từ tỉnh đến cơ sở.

Các nội dung đổi mới, các đơn vị nhà trường cần triển khai tới từng cán bộ giáo viên. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông để các trường, giáo viên nắm đầy đủ thông tin, lộ trình áp dụng chương trình sách giáo khoa mới…

T. Toàn