Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 9/11/2017 08:21

Hải Dương:

Chú trọng động viên, khen thưởng, tạo động lực cho nhà giáo

Chú trọng động viên, khen thưởng, tạo động lực cho nhà giáo

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó nêu rõ yêu cầu thi đua đổi mới, sáng tạo phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của từng cơ sở giáo dục, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành trong từng năm học.

Việc xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan tỏa trong từng cơ quan, cơ sở giáo dục và cộng đồng xã hội.

Nội dung thi đua tập trung vào việc xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch đẹp, thân thiện và an toàn; đổi mới dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội nhập; ứng dụng có hiệu quả CNTT trong quản lý, dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời...

Sở GD&ĐT cũng lưu ý việc chủ động phát hiện gương người tốt, việc tốt (chú trọng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong việc thực hiện nhiệm vụ; nhất là các tập thể, cá nhân ở những nơi khó khăn; những hành động dũng cảm, người lao động trực tiếp) để kịp thời động viên, khen thưởng.

Lập Phương