Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 6/2/2018 13:27

Chu kỳ đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Theo Dự thảo Thông tư về chuẩn hiệu trưởng, việc tự đánh giá đối với mỗi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được thực hiện 1 lần/năm học (gắn với xây dựng kế hoạch học tập bồi dưỡng thường xuyên hằng năm của cá nhân.

Cơ quan cấp trên đánh giá: 3 năm đánh giá 1 lần (đánh giá giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ hiệu trưởng). Thời điểm các sở GD&ĐT chuẩn bị và tổ chức đánh giá hiệu trưởng là cuối năm học, thời gian cụ thể do địa phương chủ động.

Cũng theo dự thảo Thông tư, công cụ đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn gồm các phiếu đánh giá. Cụ thể:

Phiếu số 1. Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá

Phiếu số 2. Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên.

Phiếu số 3. Phiếu lấy ý kiến cha mẹ học sinh, cộng đồng

Phiếu số 4. Phiếu đánh giá phó hiệu trưởng của hiệu trưởng.

Phiếu số 5. Phiếu đánh giá hiệu trưởng của cơ quan quản lý trực tiếp.

Minh Phong

Tin tiêu điểm