Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 16/3/2018 13:05

Cho phép 1 số trường THCS kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 05 /2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo quy định mới, tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Việc tuyển sinh vào THCS và THPT được tổ chức một lần trong năm; bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn.

Thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc việc tuyển thẳng và chế độ ưu tiên. Theo đó, chỉ tuyển thẳng với học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Sở GD&ĐT quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên với mức chênh lệch điểm cộng thêm giữa hai nhóm đối tượng được ưu tiên kế tiếp là 0,5 điểm tính theo thang điểm 10.

Bãi bỏ khoản 3 Điều 7; cụm từ "khuyến khích" tại khoản 4 Điều 6, tên Điều 7 và khoản 1 Điều 10.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Các Sở GD&ĐT có quy định cộng điểm khuyến khích đối với học sinh thi nghề phổ thông thì tiếp tục áp dụng tuyển sinh năm học 2018-2019.

Hiếu Nguyễn