Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 6/3/2018 14:57

Chi tiết danh sách 1.131 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Chi tiết danh sách 1.131 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

GD&TĐ - Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã ký quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN về công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Kèm theo Quyết định này, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố chi tiết danh sách 1.131 ứng viên GS, PGS bảo bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, không có đơn thư tố cáo.

Xem chi tiết danh sách TẠI ĐÂY.

Lập Phương