Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 10/7/2017 13:58

Chi tiết 7 bước điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Chi tiết 7 bước điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

GD&TĐ - Khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến, các thí sinh cần lưu ý những bước thực hiện sau đây theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Mô tả tổng quát các bước thực hiện

Bước

Tên bước

Ghi chú

1.

Đăng nhập

 

2.

Vào chức năng Thay đổi nguyện vọng ĐKXT

 

3.

In danh sách nguyện vọng

Danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi

4.

Thay đổi nguyện vọng

Thí sinh có thể thực hiện thao tác: xóa, thêm, sửa, sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng

5.

Lưu thông tin

 

6.

Xác nhận đăng ký

Sau khi đã xác nhận đăng ký, thí sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng nữa.

7.

Kết thúc

 

Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Bước 1: Đăng nhập

Dùng cho thử nghiệm (từ ngày 9-11/7):

- Truy cập vào website http://203.190.173.60:8080

- Thí sinh sẽ đăng nhập bằng: Số CMND và mật khẩu là: 123456a@

Dùng điều chỉnh chính thức: (từ ngày 15-21/7)

- Truy cập vào website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

- Tên đăng nhập: số CMND

Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến điểm tiếp nhận hồ sơ (ĐTN) để xin cấp lại.

Thí sinh đăng nhập vào Hệ thống như sau:

Bước 2: Vào chức năng Thay đổi nguyện vọng ĐKXT

- Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ menu chương trình:

 

Sau khi chọn chức năng, màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh hiển thị:

Bước 3: In danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi

Để in danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn nút In danh sách trên màn hình:

Bước 4: Thay đổi nguyện vọng

Lưu ý: Thí sinh có thể thực hiện một trong các thao tác: Sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng hoặc xóa, sửa, thêm mới nguyện vọng.

Bước 4.1 Thay đổi thứ tự nguyện vọng

Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhâp thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3):

Sau đó nhấn nút “Xếp theo thứ tự NV” để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng của thí sinh:

 

Sau khi nhấn nút Xếp theo thứ tự NV, hệ thống sẽ thực hiện sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần như sau:

Bước 4.2: Xóa nguyện vọng

Để xóa 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng “Thùng rác màu đỏ" của nguyện vọng đó:

Trên màn hình hiển thị popup xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xác nhận xóa nguyện vọng này ra khỏi Danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh hiện có:

Bước 4.3: Thêm mới nguyện vọng

Lưu ý: Nút Thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Để thêm mới 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thêm nguyện vọng trên màn hình:

Thí sinh nhập thông tin nguyện vọng như trong hình sau:

Bước 4.4: Sửa nguyện vọng

Để sửa 1 nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn biểu tượng “Hình bút chì” của nguyện vọng đó:

Trên màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn nếu muốn thay đổi và nhấn nút Chọn:

Bước 5: Lưu thông tin

Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin

Bước 6: Xác nhận đăng ký

Sau khi điều chỉnh xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký gửi tin nhắn theo cú pháp:

Với số điện thoại thuộc mạng Viettel, thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp: TSO gửi 8062

Với số điện thoại thuộc các mạng khác (Mobifone, Vinaphone,...), thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp: TSO gửi 6058

Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp, hệ thống trả về một tin nhắn có mã xác thực như sau:

Thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút Xác nhận đăng ký:

Thí sinh nhấn nút OK trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng:

Bước 7: Kết thúc

Sau khi nhấn OK, màn hình hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công tiếp tục nhấn nút OK:

Sau khi nhấn OK, hệ thống quay về màn hình thông tin nguyện vọng của thí sinh. Sau khi về trang thông tin nguyện vọng, thí sinh có thể thực hiện In danh sách nguyện vọng sau khi điều chỉnh:

Lập Phương