Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 9/11/2013 08:06

Chế độ phụ cấp khi đi làm trước thời gian nghỉ thai sản

Chế độ phụ cấp khi đi làm trước thời gian nghỉ thai sản

(GD&TĐ) - Tôi là kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập. Nay tôi nghỉ chế độ thai sản nhưng do cơ quan không có kế toán thay nên tôi phải đi làm trở lại, vậy tôi được hưởng lương và chế độ như thế nào?

* Hỏi: Tôi là kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập. Nay tôi nghỉ chế độ thai sản nhưng do cơ quan không có kế toán thay nên tôi phải đi làm trở lại, vậy tôi được hưởng lương và chế độ như thế nào? - dungdth.th@gmail.com

* Trả lời: Tại Khoản 4 Điều 157 Bộ luật Lao động quy định trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, theo thư bạn viết và căn cứ quy định nêu trên, nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản thì được hưởng tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả và vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

GD&TĐ Onlnie