Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 10/10/2013 06:29

Chế độ nghỉ ốm của viên chức

Chế độ nghỉ ốm của viên chức

(GD&TĐ) -  Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; Cán bộ, công chức, viên chức; khi bị ốm đau được nghỉ việc để điều trị, hưởng chế độ ốm đau. Chế độ ốm đau được quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 Mục 1, chương III Luật Bảo hiểm xã hội.

* Hỏi: Bạn đọc Nguyễn Thị Nhung (ngthinhung@gmail.com) ở Hải Dương viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Giáo viên trung học cơ sở kiêm nhiệm hai công việc, vừa là chủ nhiệm lớp vừa là tổ trưởng bộ môn thì được giảm bao nhiêu tiết trong một tuần? 

* Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo,định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết trong 1 tuần.

Tại khoản 1 và khoản 5 Điều 8 Quy định này quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như sau: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp trung học cơ sở được giảm 4 tiết/tuần và tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Căn cứ quy định này thì giáo viên trung học cơ sở kiêm nhiệm hai công việc chuyên môn là chủ nhiệm lớp và tổ trưởng bộ môn thì được giảm 7 tiết/tuần. 

Tại khoản 5 Điều 9 Quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường, quy định mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất. 

Tuy nhiên ở chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn tại Điều 8 không có quy định hạn chế như khoản 5 Điều 9, do vậy giáo viên kiêm nhiệm 2 công việc chuyên môn được giảm định mức tiết dạy theo 2 công việc chuyên môn kiêm nhiệm.

* Hỏi:

Ở Trường THCS nơi tôi công tác có 1 viên chức hay nghỉ ốm, làm ảnh hưởng tới công tác dạy học.Vậy, trường hợp này giải quyết chế độ như thế nào?  - Nguyễn Văn Quỳnh – Hà Nội (ngvanquynh@gmail.com).

* Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; Cán bộ, công chức, viên chức; khi bị ốm đau được nghỉ việc để điều trị, hưởng chế độ ốm đau. Chế độ ốm đau được quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 Mục 1, chương III Luật Bảo hiểm xã hội.

GD&TĐ Online