Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 21/11/2013 10:21

Chế độ làm việc của trưởng, phó khoa

Chế độ làm việc của trưởng, phó khoa

(GD&TĐ) - Hỏi: Nhà giáo Trần Kim Liên ở Bình Dương (trkimlienbd@gmail.com) viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Đối với các trưởng phó khoa ở các trường cao đẳng, đại học, dạy nghề ngoài thời gian giảng dạy trên lớp có phải thực hiện nghiêm túc giờ giấc như nhân viên hành chính, văn phòng không?
 
s
Ảnh minh họa/Internet

(GD&TĐ) - Hỏi: Nhà giáo Trần Kim Liên ở Bình Dương (trkimlienbd@gmail.com) viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Đối với các trưởng phó khoa ở các trường cao đẳng, đại học, dạy nghề ngoài thời gian giảng dạy trên lớp có phải thực hiện nghiêm túc giờ giấc như nhân viên hành chính, văn phòng không?

* Trả lời: Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13, Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ LĐ, TB &?XH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề, thì giáo viên là Trưởng khoa được giảm 30% tiêu chuẩn giờ giảng; Phó Trưởng khoa được giảm 20% tiêu chuẩn giờ giảng.

Theo đó, ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ công tác giảng dạy, người kiêm nhiệm công tác quản lý khoa còn phải thực hiện công tác quản lý khoa chuyên môn. Do vậy, vẫn phải thực hiện giờ làm việc theo quy định của viên chức hành chính hiện hành.

* Hỏi: Trước đây tôi là giáo viên của trường PTCS nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn theo điều động của UBND huyện. Đến ngày 1/1/2013, tôi về làm cán bộ chuyên môn tại Phòng GD&ĐT thuộc địa bàn thị trấn. Huyện tôi công tác thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a. Vậy xin được hỏi: Trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP không? - Bùi Mạnh Quân tỉnh Yên Bái (buimanhquan@gmail.com).

* Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ - CP quy định, các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ - CP được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK. Theo Khoản 2 Mục III Phần II Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, tất cả các xã thuộc huyện nghèo đều được hưởng các cơ chế, chính sách như quy định đối với các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Theo các quy định nêu trên thì nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại: Các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP. Các xã không thuộc diện khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP được áp dụng hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Cũng theo quy định nêu trên, thị trấn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP không được áp dụng hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP. Như vậy, trường hợp của bạn công tác tại thị trấn thuộc huyện nghèo thì không được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

GD&TĐ Online