Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 5/6/2019 13:01

Chấn chỉnh việc ra đề kiểm tra học kỳ

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp công bố kết luận kết quả thanh tra công tác ra đề, in sao đề, tổ chức coi kiểm tra, chấm kiểm tra học kỳ II các trường THCS, THPT, phòng GD&ĐT năm học 2018 – 2019.

Theo kết luận công bố, đối với phòng GD&ĐT là đơn vị chịu trách nhiệm in sao đề của Sở GD&ĐT, ra đề và in sao đề của phòng GD&ĐT, bàn giao cho các trường THCS; trường THPT chịu trách nhiệm in sao đề của Sở GD&ĐT, ra đề và in sao đề của trường đối với các môn Sở GD&ĐT không ra đề; trường THCS ra đề và in sao đề của trường đối với các môn Sở và phòng GD&ĐT không ra đề.

Đây là việc làm thường xuyên định kỳ nhưng rất quan trọng để đánh giá thực chất, nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn đơn vị không quan tâm đầy đủ, đặc biệt đề kiểm tra kém chất lượng, còn lơ là việc bảo mật, nên cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Nhận định cụ thể về ưu, nhược điểm của các đơn vị trong công tác ra đề, in sao đề, tổ chức coi kiểm tra, chấm kiểm tra học kỳ II, kết luận thanh tra yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT, trưởng phòng các phòng GD&ĐT tự rà soát, chỉ đạo các trường THCS chấn chỉnh việc tổ chức ra đề kiểm tra, tổ chức in sao đề, coi, chấm kiểm tra trong thời gian tới.

Yêu cầu các đơn vị có các sai sót trong việc ra đề, in sao, coi, chấm kiểm tra học kỳ II phải tổ chức họp kiểm điểm, chỉ ra những hạn chế thiếu sót và hậu quả có thể xảy ra để khắc phục, nghiêm túc rút kinh nghiệm…

Lập Phương