Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 29/6/2018 10:13

Bến Tre:

Chấn chỉnh việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp CBQL, giáo viên

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc sở chấn chỉnh đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.

Theo văn bản này, thời gian vừa qua, việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp của Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc và giáo viên đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị thực hiện đánh giá chưa đúng theo Hướng dẫn số 412/HD-SGD&ĐT ngày 15/3/2018 của Sở GD&ĐT về việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018.

Công khai những cơ sở này, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đúng với các tiêu chí quy đinh và Hướng dẫn số 412/HD-SGD&ĐT. Báo cáo gửi về Sở (Phòng Tổ chức cán bộ) bằng văn bản và qua địa chỉ email trước ngày 05/7/2018.

Lập Phương